Kenniscafé

Biodivers perspectief en insectenbeheersing

&

Het effect van niet-onderwerken van strorijke stalmest

7 februari 2022, 

13.30 uur - 16.30 uur


Telers zetten steeds meer stappen richting een natuurinclusieve landbouw en een biodiverse leefomgeving. Ondernemen is ook inspelen op veranderingen. Om de verandering naar meer natuurinclusief telen, maar óók andere veranderingen aan te durven gaan, is de ondernemer erbij geholpen goede afwegingen te maken. Daarvoor is niet alleen kennis nodig, maar ook inspirerende voorbeelden vanuit de praktijk.

Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst waarin sprekers u meenemen in de ontwikkelingen rondom natuurinclusief telen en het toekomstperspectief van biodiversiteit in de vollegrondsgroenteteelt.  

Locatie : Leven van de Wind

Oosterterpweg 12, 1771 SJ Wieringerwerf

Meld u aan via www.GroenteJa.nl

Programma

13.30 Inloop met koffie en thee
13.45 Het perspectief van biodiversiteit
Luuk Croijmans MSc (Wageningen Universiteit) is insectenexpert. In deze workshop gaat hij in op insectenbeheersing met behulp van de omgeving.
15.15 Effecten van het niet onderwerken van strorijke dierlijke stalmest
Leon Feenstra is onderzoeker bij De Universiteit van Amsterdam. In het project Duurzame Bloemkool van de Amsterdam Green Campus wordt onderzoek gedaan bij twee demoleerbedrijven (Pn. Slagter en Wim Reus) naar het effect op onder andere de bodem- en productkwaliteit, uitspoeling naar oppervlaktewater ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit van het niet onderwerken van strorijke stalmest
16.00 Discussie en een doorkijk naar de toekomst
16.30 Netwerkborrel  

Vollegrondsgroente.net is partner in het programma Biodivers Perspectief. In dit project is Appelman Vegetables Stompetoren demoleerbedrijf broccoli, Pn. Slagter is demoleerbedrijf voor de bloemkoolteelt.

Het project Duurzame Bloemkool is gestart in maart 2020 en inmiddels is de tweede rapportage ( 2021) opgeleverd. Binnen dit project worden op percelen van bloemkooltelers Wim Reus en Pé Slagter in Noord-Holland onderzocht wat de invloed is van het niet onderwerken van vaste mest op de bodemkwaliteit, productkwaliteit van de gewassen, uitspoeling naar oppervlakte water, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes en insecten) en akkervogels.