Aardbei

Limadela gepresenteerd tijdens Aardbeien Demodag

Over smaak valt niet te twisten zeggen ze wel eens. Maar deze wijsheid gaat blijkbaar niet op...

Limgroup gedreven gastheer voor Aardbeien Demodag

Na een jaar uitstel kan de Limgroup eindelijk uitpakken. Jos Aben en John Schoeber van de Limgroup tonen zich vooral ongeduldig om het gastheerschap van de Aardbeien Demodag in te vullen

Het optimaal laten groeien staat centraal

Geïntegreerd telen is een teeltmethode waarbij gangbare en biologische beheermethoden worden gecombineerd. Daarbij worden de beschikbare methoden gescreend en samengevoegd

Aardbei in balans met verse doordragers

Doelstelling van het onderzoek was om met een verse doordrager een vlak oogstpatroon op te realiseren,

Plantenteelt en techniek gecombineerd in het aardbeiencluster

Innovatie op het kruispunt van plant en techniek. Daar zijn mooie dingen te ontwikkelen. Pim Deuling spreekt namens Innoveins en gaat in op de oprichting van het gezamenlijke R&D bedrijf van een aantal samenwerkende aardbeientelers

Uitstekende kwaliteit van RHP-kokos 

Kokos substraat kan een mooie basis zijn voor de groei van aardbeien en zachtfruit. Echter het is wel zaak om een aantal aspecten van kokos in ogenschouw te nemen

De slag om de consument wordt op het veld gewonnen

De laatste 10 tot 15 jaar is de agrologistieke keten van teler naar consument danig op z'n kop gezet.

Bemesting en weerstand

Dat planten voedingsstoffen nodig hebben in de vorm van bemesting is een gegeven. Met de beweging naar vergroening is er een aanvullende vraag: wat zijn de mogelijkheden van meststoffen als ze worden gezien als biostimulant

Organisch bemesten van trayplanten: kansrijk en duurzaam tegelijk

De teelt van aardbei trayplanten is enerzijds behoorlijk traditioneel: sommige zaken van deze teelt gebeuren nog exact hetzelfde als jaren geleden. Anderzijds

Logistiek bij bouw: voorkom ergernis door juiste indeling

Logistiek is het logisch inpassen van bedrijfsactiviteiten in en rondom een gebouw, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen op het bedrijf. Het gaat over goederenbewegingen en komt dus elke dag terug. Goede logistiek betekent efficiënt, gemakkelijk en overzichtelijk werken

Expo SE gaat niet door

De sterke stijging van het aantal coronabesmettingen zijn aanleiding om de expoSE te annuleren

Optimale productie van liggend stek

"Efficiënt gebruik maken van het teeltsysteem met het mobiele platform." dat is de basis voor een nieuwe manier om stekken te produceren

EVR

Gewasbeschermingsgids aardbeien en zachtfruit

Accuraat met app en gids voor gewasgezondheid fruit en aardbei

Succesvolle zoektocht naar weerbaarheid

In de zoektocht naar weerbare teeltsystemen is onder andere de inzet van biostimulanten een aantrekkelijke route. In een recent onderzoek in een doordragerteelt

Fotosynthese in aardbeien

Fotosynthese zorgt dat de plant energie krijgt. Energie is nodig voor de plantontwikkeling en voor opslag in de vruchten. De mate van fotosynthese is bepalend voor de hoeveelheid energie in een plant.

Organische meststoffen

Voor optimale plantengroei zijn een aantal zaken nodig: water en licht uiteraard en ook essentieel zijn mineralen die toegediend worden middels bemesting. De belangrijkste meststoffen zijn