Beheersing van Light Leaf Spot

Acht jaar geleden kwam Light Leaf Spot incidenteel voor in spruiten. Langzaam breidde de ziekte zich uit. In de afgelopen teeltseizoen is Light Leaf substantiele aantastingen in spruiten en één die veel aandacht vraagt van de spruiten telers. Inmiddels is ook in sluitkool Light Leaf Spot gesignaleerd. Inmiddels is er wel het een en ander over de achtergrond bekend.

Schotland

In Groot Brittannië en dan met name in Schotland, is Light Leaf Spot al sinds 15 tot 20 jaar een veel voorkomend probleem in de spruitenteelt. In sommige Schotse regio's zijn de uitvalpercentages dusdanig hoog dat bestrijding eigenlijk niet meer mogelijk is. Alleen een hele specifieke rassenkeus biedt daar de mogelijkheid om zonder schade spruiten te kunnen telen. In Groot Brittannië is op de diverse onderzoeksstations en bij verschillende adviseurs al enige informatie over Light Leaf Spot. Toepassing van deze kennis in Nederland is niet één op één mogelijk omdat omstandigheden anders zijn.Robuuste sporen

In teeltseizoen 2015-2016 is Light Leaf Spot in Nederland sterk naar voren gekomen. Daarbij is in sommige regio's sprake van een groot probleem. Wanneer nadrukkelijk wordt gezocht naar Light Leaf Spot, dan is in ieder spruiten perceel wel Light Leaf Spot te vinden. Dat is ook niet zo raar. De waardplanten van Light Leaf Spot zijn alle brassica planten. Dus niet alleen de kolen in de teelt maar ook diverse onkruiden en groenbemesters als bladrammenas. Sporen van Light Leaf Spot zijn dan ook jaar rond aanwezig. De sporen van Light Leaf Spot zijn zeer robuust. Er is aangetoond dat de sporen van Light Leaf Spot met de wind van Groot Brittannië naar Nederland kunnen waaien en zich op een waardplant kan ontwikkelen tot schadelijk organisme.


Najaar

De optimale temperatuur voor Light Leaf Spot ligt tussen de 4˚ en 20˚ C, waarbij de beste temperatuur 15˚ C is. Daarbij creëert de beschikbaarheid van 'vrij' water een gunstige omstandigheid voor Light Leaf Spot. Logisch dus dat Light Leaf Spot zich in het najaar erg goed ontwikkeld in een spruitengewas.

De eerste symptomen van Light Leaf Spot zijn te vinden op het blad. Dat is direct, voor de kwaliteit van de spruiten niet zo'n probleem maar door opspatten kunnen sporen van Light Leaf Spot op de spruiten terecht komen. Uiteraard worden dan de spruiten aangetast. Ras verschillen zijn groot. De verschillen zitten niet zozeer in vroege en late rassen maar doordat Light Leaf Spot zich nu eenmaal lekkerder voelt bij temperaturen later in het najaar, zullen met name de late rassen last hebben.

Signaleren

Een goede keuze in rassen om schade van Light Leaf Spot te voorkomen is noodzakelijk. Daarnaast is goede signalering van zowel de ziekte als de waardplanten van groot belang zodat op het juiste moment kan worden ingegrepen. Effectieve gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen op basis van triazolen uiteraard in een afwisselend schema. Onduidelijk is in welk schema de beste resultaten worden bereikt. Op het spruitenplatform ligt een uitgebreide proef met verschillende schema's om Light Leaf Spot te bestrijden. Deze schema's zijn praktische schema, samengesteld op basis van suggesties van de spruitenspecialisten van Agrifirm plant, CZAV en Van Iperen.


Spuittechniek`

Aandachtspunt voor een goede bestrijding is ook de spuittechniek, juist in spruiten is doordringbaarheid van het gewas van het grootste belang om bedekking te krijgen met het gewasbeschermingsmiddel. Doorgaans zorgt een grove druppel voor goede doordringbaarheid maar zorgt een fijne druppel voor een goede bedekking. Spuiten met grote hoeveelheden water leidt tot een betere doordringing en bedekking. De inzet van de juiste spuitdop, gebruik van lucht ondersteuning, watergebruik en spuitmoment is bepalend voor een goede doordringing en een optimale bedekking te realiseren.

Light Leaf Spot is naast andere schimmels tot één van de belangrijke plagen in spruiten en sluitkool geworden. Voor een effectieve beheersing is inmiddels een basiskennis in Nederland aanwezig maar de zoektocht naar optimale beheersing is zeer intensief. Reden genoeg om het spruitenplatform te bezoeken want daar komen de actuele inzichten aan bod.