Bemestingsonderzoek

Een plant die lekker staat te groeien is sterk en minder bevattelijk voor ziek en zeer. Belangrijk onderdeel van stabiele groei is voldoende beschikbaarheid van meststoffen. Met het aanpassen van bemestingsnormen en de stijging van de kosten voor meststoffen wordt inzicht in de opname en de beschikbaarheid van sporenelementen steeds belangrijker. Er worden diverse meststoffen in zowel vaste als vloeibare vorm aangeboden maar uitgebreid bemestingsonderzoek in peen is maar zeer beperkt aanwezig. Om de peenteler inzicht te geven in de mogelijkheden en de keuzes die er zijn op gebied van meststoffen heeft Delphy een proeveld aangelegd op het onderzoeksveld peen.


Kali en stikstof

Op het gebied van bemesting liggen er dit jaar onderzoeken van meerdere bedrijven. De kalimeststoffen PotashPlus van ICL en POLY4 van AngloAmerican worden vergeleken met enkel K50 bemesting. Hierbij wordt gelet op de opbrengst en kwaliteit van de peen na bewaring. Daarnaast wordt er dit jaar onderzoek gedaan met BlueN. Dit is een stikstofbindende bacterie die stikstof uit de lucht beschikbaar maakt voor de plant. Er wordt bekeken of d.m.v. deze bacterie met minder kunstmest een vergelijkbaar resultaat kan worden behaald gelet op opbrengst en kwaliteit.


De proeven worden toegelicht op de open dag van 5 oktober. De fabrikanten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden van specifieke peen gerelateerde vragen.