Beoordeling monsters Peenacademie

In het project Peenacademie zijn afgelopen maart een zestal monsters uit de bewaring van verschillende telers beoordeeld. De monsters zijn gespoeld en beoordeeld op basis van een aantal beoordelingscriteria. Ook dit jaar viel de kwaliteit tegen. Met de telers is gediscussieerd waar dit aan kan liggen. Waarschijnlijk is de kwaliteit van de peen afhankelijk van meerdere factoren:


Oogstmoment

Het is belangrijk dat de peen zo snel mogelijk ingekoeld wordt om de ontwikkeling van bewaarziekten zo snel mogelijk stil te zetten. Als er bij te warme omstandigheden (ca. 15 °C) wordt geoogst, kan de peen niet snel genoeg gekoeld worden. Het is dus van belang om bij een koele bodemtemperatuur de peen te oogsten. Ook bereidt de peen zich bij een koele bodemtemperatuur voor op een koude periode. Hierdoor zou in theorie de peen dus beter kunnen reageren op het snel koelen in de bewaring.


Zuurstof in de ruggen

Vaak worden de ruggen te fijn gefreesd, waardoor deze snel zuurstofloos worden. Dit kan kwaliteitsproblemen veroorzaken. Het is dus belangrijk om niet te fijne ruggen te bouwen.


Kwaliteit beregeningswater

Door een te hoge EC kan de peen stress krijgen, waardoor het ook vatbaarder wordt voor ziekten en plagen. Het is dus van belang om de EC gedurende het seizoen te blijven monitoren om te overwegen wel/niet te beregenen.