Biodivers Perspectief van start

De omslag naar natuurinclusieve landbouw vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Huidige en toekomstige ondernemers in de agri-sector onderzoeken, oefenen en leren rond de thema's 'Vee', 'Bollen' en 'Groente' hoe een natuurinclusieve aanpak eruit kan zien én hoe je een realistisch verdienmodel opzet. Het vierjarige traject loopt tot en met 2024. We gaan van start!

Transitie mogelijk maken

Via dit programma worden bedrijven, studenten en docenten meegenomen in de ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Via een intensieve samenwerking zorgen zij voor een inspirerende leeromgeving met toegang tot nieuwste kennis en de juiste benodigde teelt- en techniekvaardigheden. Een onmisbare basis om de transitie tot een succes te maken.

Leerbedrijven Vee, Bollen en Groente

Binnen het programma worden per thema leerbedrijven gecreëerd; een fysieke plaats bij een bedrijf om te experimenteren en te ontwikkelen. Rond de drie thema's 'Vee', 'Bollen' en 'Groente' stellen leerbedrijven zich open voor ondernemers, studenten, docenten en onderzoekers. Zij vinden elkaar via praktische opdrachten, onderzoeken en uitwisselingsprojecten. Er komen (docenten)stages, werkbezoeken, masterclasses en gastlessen. Kennis en expertise die hier ontstaat wordt vastgelegd binnen een kennisnetwerk en actief gedeeld met initiatieven in de rest van Nederland.

Partners

Onderwijs: Clusius College, Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, Terra MBO, Horizon College.

Bedrijven en organisaties: Coöperatie NLG Holland, Huiberts Biologische Bloembollen, Wij.land, Vollegrondsgroente.net, Plantenkwekerij Gitzels, Greenport NHN, Landschap Noord-Holland, ANV Water Land en Dijken, ANV Hollands Noorden, ANV De Lieuw, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.

Het project Biodivers Perspectief wordt mede mogelijk gemaakt door het Regionaal Investeringsfonds mbo, Provincie Noord-Holland, Triodos Foundation. Het Clusius College is penvoerder.