Bijeenkomst: certificering, onderzoek en perspectief

In vervolg op de bijeenkomst afgelopen september worden een aantal onderwerpen verder uitgediept. Dat gebeurt digitaal. Inmiddels hebben we in een aantal gewasgroepen goede ervaring met digitale presentaties en bijeenkomsten.

In deze bijeenkomst komen de resultaten van de onderzoeken onder de aandacht maar vooral een aantal afgeleide constateringen. Deze worden uitgediept tijdens deze bijeenkomst. Isabel Conijn van onderzoekstation Vertify gaat in op de resultaten van het onderzoek.

Belangrijke constatering in het onderzoek was de beperkte resistentie tegen Nassanovia. De verschillen tussen de twee soorten Nassanovia worden toegelicht en de perspectieven voor resistentie worden besproken. Johan van Zee van Nunhems is veredelaar en betrokken bij fysiobepaling van Bremia. Hij heeft de nieuwste inzichten in resistenties en aanwezigheid van luizenen Bremia.

De voorzichtige stappen naar gewasmonitoring met de SpectraCam heet afgelopen september de ogen geopend. De ervaring van de inzet van de SpectraCam in andere gewassen waaronder spruiten bieden kennis voor de inzet in de bladgewassen. Wouter Bac is leverancier van de SpectraCam en deelt zijn ervaringen.

Vergroening betekent in verse groenten een andere kijk op voedselveiligheid. De risico's maar vooral de randvoorwaarden in certificering vragen extra aandacht. Paul Bol van het GroentenFruithuis zit dicht bij de besluitvorming van Global Gap en licht e.e.a. toe.

Het middelenpakket wordt groener maar voorlopig ook schraler. Middelencoördinator Peter van het Westeinde, van LTO geeft inzicht in oplossingen voor knelpunten op de korte termijn.

De basis voor het onderzoek is een ambitie voor een rendabele, duurzame teelt met maximaal draagvlak vanuit de maatschappij. Dat vraagt een systeembenadering. Dave Smit van Pater Broersen benoemt een aantal vragen voor de nabije toekomst. Met deze vragen wordt een discussie opgestart die zodra het mogelijk is fysiek vervolgd.


               Datum : donderdag 1 maart 2021

               Tijd :15:00 - 17:00 uur

               Aanvangslocatie : digitaal via Microsoft teams

Na aanmelding ontvang je een link met de uitnodiging voor de vergadering. Aanmelden op

resultaten@bladycol.nl

Met vriendelijke groet, 


 Dave Smit en Ulko Stoll

Vollegrondsgroente.net