Bloemkool broccoli contactdag 2022/2023


Na twee jaar verlof is er dit seizoen wel weer een bloemkool broccoli contactdag. Voor de 5e maal ontmoeten telers van bloemkool en broccoli elkaar op een teeltbedrijf om het seizoen te evalueren en de plannen voor komend jaar te delen.

Deze keer vindt de contactdag plaats bij fa. P.N. Slagter in Andijk. Verschillende bedrijven presenteren zich op het beursplein. Ook het kennisplein wordt deze maal herhaald, waar verschillende onderzoeken en activiteiten worden gepresenteerd. In het kennsiscafé Duurzame Bloemkool worden ontwikkelingen en de uitdagingen van de sector besproken rondom het thema biodiversiteit en teelt.

Gedurende de hele middag is er gelegenheid tot netwerken onder het genot van een drankje en een hapje. De avond wordt afgesloten met een buffet. Voor deelname aan de contactdag wordt een bescheiden bijdrage van € 10,00 per persoon gevraagd.

Bloemkool- en broccolitelers kunnen zich aanmelden via www.contactdag.nl

Opgeven kan via www.vollegrondsgroente.net/agenda.

Programma:

14:00 Inloop en contact leggen op informatieplein

15.00 Welkom door Ruud Slagter

15.15 Rondleiding door het bedrijf

16.00 Kenniscafé Bodemleven; alle bee(s)tjes helpen
17:00 Netwerkborrel

18:00 Opening buffet

21:00 Afsluiting

Bloemkool/broccoli contactdag

Vrijdag 27 januari 2022

14.00 - 21.00 uur.

P.N. Slagter, Kadijkweg 43, Andijk.