Bloemkool collectief onderzoek

sluit nu aan bij ontwikkeling van nieuwe kennis


De wereld verandert razendsnel. Met name de wetgeving en de beleidsvoering vanuit de overheid onder druk van de maatschappij. Op het gebied van bodem, water, emissies en andere zaken. We worden als sector steeds meer gedwongen om te kijken naar schonere alternatieven op het gebied van bemesting en gewasbescherming. We kunnen met zijn allen gaan zitten afwachten en kijken wat er op ons afkomt of zelf het voortouw nemen.

Krachten bundelen

Welke alternatieven zijn er? Wat is er wel werkzaam en wat niet? Dit zijn vragen die worden onderzocht in het project Volhoudbare Duurzame Koolteelt. Hierin gaan we onderzoek doen naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor schonere en duurzamere alternatieven als het gaat om de teelt van bloemkool, broccoli, spruiten en koolgewassen. Door de krachten te bundelen kunnen we gedegen onderzoek doen. Als uit blijkt dat maatregelen die de overheid wil niet toepasbaar zijn of geen effect hebben, kunnen we dit ook aantonen richting de overheid. Dan is er een gefundeerde basis voor ons betoog.

Collectief onderzoek

Vanuit de bloemkoolsector is er tot nu geen collectief onderzoekspotje zoals dit er in de andere gewasgroepen wel is. Nu ligt de vraag om als bloemkoolsector mee te participeren en een bijdrage te leveren aan het onderzoek. Omdat de sector geen eigen middelen beschikbaar heeft in een algemene pot willen we aan elke teler apart vragen om naar bedrijfsgrootte een bijdrage te leveren. Hierdoor hopen we in de toekomst ook nog geld te kunnen blijven verdienen als sector als middelen en bemesting steeds meer aan banden wordt gelegd door de overheid. Naast kennis en praktische kennis is geld een belangrijk instrument om te sturen en invloed uit te oefenen. De kerngroep bloemkool doet een oproep aan het collectieve gevoel van de bloemkooltelers om gezamenlijk te investeren in de opbouw van nieuwe kennis tot een bedrag van € 5,- /ha.

Samen

De bloemkooltelers hebben een grondhouding waarin ze problemen zelf oplossen. "We regelen het op de bouw." En met die houding zijn mooie professionele bedrijven zoals dat van jullie ontstaan. Toch is er nu een grote noodzaak om een volgende stap te zetten. Uiteraard moet het in de teelt zelf geregeld worden maar nu kijkt de maatschappij mee en die maatschappij vraagt iets van de bloemkool in het winkelschap. Dat leidt tot nieuwe vragen over duurzaamheid, regeneratie en circulariteit. Antwoorden zijn er niet maar het zoeken naar antwoorden gaat van start in een project van de topsector tuinbouw samen met de het broccolinetwerk, het Spruiten-collectief en RoDeKo in het programma Volhoudbare Duurzame Koolteelt.

Geld stuurt

Naast kennis en praktische kennis is geld een belangrijk instrument om te sturen en invloed uit te oefenen. De kerngroep bloemkool doet een oproep aan het collectieve gevoel van de bloemkooltelers om gezamenlijk te investeren in de opbouw van nieuwe kennis tot een bedrag van € 5,- /ha.

Er wordt geen nieuwe organisatie opgetuigd, er blijft geen geld aan de strijkstok hangen. Er is gekozen voor een lean en mean aanpak waarbij alle opbrengsten ter beschikking zijn van de uitvoering voor onderzoek. Het beheer en de verantwoording is in handen van studiecluborganisatie Vollegrondsgroente.net en de kerngroep bloemkool stuurt.

Investering

Alle bloemkooltelers die op de hoogte willen blijven van nieuwe ontwikkelingen en slimme toepassingen zullen hun investering in het onderzoek Volhoudbare Duurzame Koolteelt terug zien komen in relevante kennis en praktische toepassingen. Of in een concreet antwoord waaruit blijkt dat sommige dingen niet kunnen.

Thema's

De thema's die de kerngroep vooralsnog heeft benoemd zijn:

- Weerbare teeltstrategieën                                  - Optimale benutting data

- Gerichte groene gewasbescherming                 - Er is ruimte voor aanvullende thema's.

Verdubbeling

Binnen deze thema's worden onderzoeken benoemd aan aanbesteed. De ervaring in gewassen als broccoli, sla, witlof, witte kool enz. leert dat de investering minimaal kan worden verdubbeld met bijdragen vanuit het bedrijfsleven en eventuele subsidies. Dat toont dat niet alleen telers maar de gehele keten zich verbindt aan collectieve zoektocht naar nieuwe kennis. En juist die collectieve samenhang is de kracht van de keten.

Investeer in onderzoek

Schrijf nu in voor een investering in onderzoek van € 5,- /ha en praat mee over invulling en prioritering van de thema's. Het moet een onderzoek zijn vanuit de telersInput een ideeën van alle telers zijn welkom. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Kerngroep bloemkool

Koos Slagter (06) 50 74 25                              Santino de Wit (06) 34 01 87 88

Wim Reus (06) 22 72 76 76                              Roel Bakker (06) 42 11 09 09

Teun Laan (06) 51 61 95 02                              Jack Weel (06) 13 74 79 02

___________________________________________________________________________________