Blog

De grens

07-05-2021

Als boeren niet meer klagen en pastoors niet meer vragen zijn we aan het eind van onze dagen. Het idee van spreekwoorden en gezegden is dat er altijd een kern van waarheid in zit. Het is echter niet zo dat het tegenovergestelde dan per definitie niet waar is. Zolang boeren klagen en pastoors vragen leven we voor de eeuwigheid is...

Rouwproces

14-04-2021

"Het voedselsysteem moet anders. Het huidige systeem is niet houdbaar en doorgaan op dezelfde weg leidt tot de ondergang van de aarde." Deze stelling is blijkbaar de consensus bij grote delen van de maatschappij. Als je duikt in de achtergronden van deze denkwijze dan kom je bij partijen die zich focussen op verandering: in een eigen terminologie...

Er vinden nogal wat gesprekken plaats als insteek een hogere productprijs voor de boer en tuinder. Daarbij partijen die zeggen daar geen invloed op te hebben zoals stichting Milieukeur en partijen die geen partij in de keten zijn zoals LTO. Eén van de oplossingen die de meeste partijen noemen, is meer promotie. En dat is erg dubieuze richting. Een...