De sla raakt op

Onaanvaardbaar risico door krakkemikkige bouwstenen

De teelt van Nederlandse sla dreigt te verdwijnen door grote onzekerheid. De onzekerheid in de teelt wordt veroorzaakt door een ambivalente houding van de maatschappij: deze ambivalentie leidt tot een onmogelijke spagaat voor de gehele keten van bladgewassen om hoogstaande kwaliteit te leveren die met de huidige kennis niet kan worden gerealiseerd. Immers niet inzetten van gewasbeschermingsmiddelen leidt tot visuele schade en tot minder opbrengst. De inzet van natuurlijke vijanden leidt tot productvreemde organismen op het te verkopen product en de inzet van gunstige bacteriën en schimmels leidt tot hygiëne afkeur in de vers keten.


Inhoudsstoffen sla

Onderzoek in de sla van 2020 tot 2023

Samenvatting van uitgebreid onderzoek in sla in de periode 2020 - 2023. Dit onderzoek is gefinancierd door de telers aangevuld met ketenpartijen en de Topsector tuinbouw en uitgangsmaterialen.