Delphy en Vollegrondsgroente.net organiseren de derde Robotiseringsdag

Alle uitdagingen in de sector vallen in het niet bij de grootste uitdaging: arbeid. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van arbeid vormen de grootste bedreiging voor de toekomst van de vollegrondsgroente en akkerbouw teelten in Nederland. Uiteindelijk zal een technische oplossing moet worden ontwikkeld. En dat betekent investeren in automatisering en robotisering. Dat zijn ontwikkelingen op een onbekend terrein met grote risico's. Om inzicht te verschaffen worden beschikbare technieken getoond op de robotiseringsdag. Dat is de basis voor eigen interpretatie en invulling.


Demonstratie

Er zijn veel ontwikkelingen in de sector van akkerbouw en vollegrondsgroente gaande op het gebied van robotisering; machines die verbeterd worden, start-ups die hun eerste praktijkervaringen al achter de rug hebben en innovaties en vernieuwingen die nog dromen van een demonstratie in de praktijk .

Deze worden getoond op donderdag 13 oktober op het open veld in Zuidoost-Nederland.

 Aanmelden               

Tijdens deze dag ligt de focus op drie onderdelen:

- Het demonstreren van werkende robots op het gebied van grondbewerking;

- Het demonstreren van werkende robots op het gebied van gewasverzorging (schoffelen, plaatsspecifieke gewasbescherming e.a.);

- Het tonen van nieuwe high-tech robots in combinatie met het toepassen van gewasdata.


In 2020 is de eerste Robotiseringsdag georganiseerd waar een zestal robots aanwezig waren die een eerste inzicht gaven in wat er mogelijk is op het gebied van mechanische bewerkingen en autonome gewashandelingen. De Robotiseringsdag is in 2021 voor de tweede keer georganiseerd op hetzelfde perceel met dit keer dubbel zoveel robots en mechanisatie. Dit jaar zijn er diverse machines, zowel praktijk rijp, al actief in het dagelijks werk als start-ups die zoeken naar kennisuitwisseling.


Robotiseringsdag

Datum: donderdag 13 oktober

Tijd: 9:00 - 16:00 uur

Locatie: Agroproeftuin de peel, De Peel 1, Zeeland


Programma

Op deze dag zullen in ieder geval de volgende robots demonstreren in gewassen van verschillende hoogtes:

* Trabotyx
* Kilter AX-1
* BBleap
* scouting robot SentiV

I.s.m. Abemec zijn aanwezig
* Dino
* Oz
* Orio met de @Garford in row schoffel
* Agrointelli
* Eco Robotix