Delphy ISFC Field Day

Waar de zachtfruitsector en onderzoek op internationale schaal samenkomen

Sinds juli 2021 is de nieuwe onderzoekslocatie voor zachtfruit van Delphy in Horst operationeel: Delphy Innovative Soft Fruit Centre (Delphy ISFC). Delphy ISFC fungeert als een broedplaats voor kennis en innovatie in zachtfruit en ook als de 'huiskamer' van de internationale zachtfruitsector. Op internationale schaal brengen we kennisontwikkeling en kennisverspreiding op unieke wijze samen. Zo vormt Delphy ISFC een brug tussen onderzoek, innovatie en de praktijk.


Pratkisch

Om praktijk en onderzoek sterk aan elkaar te verbinden worden jaarlijks diverse evenementen georganiseerd waar kennisuitwisseling en interactie centraal staan. Sinds dat Delphy ISFC operationeel is zijn er twee kennisevents georganiseerd (november 2021 en maart 2022). Deze evenementen zijn ieder door 80-100 geïnteresseerden bezocht. In een mooie verhouding tussen telers, plantenkwekers, opdrachtgevers in proeven en andere betrokken partijen in de zachtfruit sector. Tijdens een kennisevent worden diverse workshops gegeven in een praktische setting. Workshops zijn gerelateerd aan de lopende proeven, verdieping op teelt of werkingsmechanismes en andere relevante thema's. Deze workshops worden zowel door Delphy als door externe bedrijven verzorgd.


Netwerk

Delphy ISFC Field Day is een internationaal georiënteerd evenement en tevens het hoofdevent op Delphy ISFC. Op 9 juni 2022 wordt de Delphy ISFC Field Day georganiseerd. Op deze dag wordt onderzoek, zachtfruit en het internationale zachtfruit netwerk op een unieke manier samengebracht. Het event vindt plaats tussen de lopende proeven en zachtfruitteelten.


Seminars

In de kas wordt een seminar ruimte ingericht. Hier worden een drietal themagerichte seminars georganiseerd: Sustainable Soft Fruit, Blueberry cultivation en High-tech cropping & artificial lighting. (Zie kader voor het programma). Gedurende de dag zijn er diverse rondgangen in de kasafdelingen. Hier is o.a. een proef te zien met verse doordragers (diverse rassen), geplant in week 2. Het doel van deze proef is om een lange periode stabiel te produceren in een strategie die energie-efficiënt is en ruimte biedt om in de zomerperiode kwaliteit en volume te blijven produceren. Tot dusver zijn de resultaten veelbelovend. Een andere proef in de kas is de proef met verse junidragers onder variabele LED belichting. De verse junidragers zijn 21 september 2021 geplant en vanaf week 48 begonnen te produceren en zijn nog steeds in productie. Op de teeltsystemen buiten zijn diverse teelten en proeven in junidragers, doordragers, frambozen productie en blauwe bes te zien. Tot slot is er een groot netwerk van diverse bedrijven op de beursvloer. Wij danken onze sponsoren voor het medemogelijk maken van dit event: PlantoSys, Priva Kompano (beide Gold), Mechatronix (Silver) en Genson, Fluence en CIV/Idris/Itracon (allen Bronze).


Field Trip

Op vrijdag 10 juni 2022 is aansluitend de Field Trip georganiseerd. Tijdens deze dag worden toonaangevende telers en plantenkwekers bezocht actief in het zachtfruit. De revenuen van de Delphy ISFC events worden herinvesteerd in open onderzoek. Samen met de bijdrage van de Delphy ISFC Innovatiepartners geeft dit extra slagkracht in innovatiegedreven kennisontwikkeling in zachtfruit. Hiervoor danken we onze Delphy ISFC Innovatiepartners: Bato, Fruitmasters, Kekkilä-BVB, Haifa, Biobest, Beekenkamp verpakkingen, Signify, Mertens, Jiffy, Royal Brinkman, The Summer Berry Company, Koppert, The Greenery, Van Tuijl, Svensson, Van der Knaap, Hinova en Flevo Berry.