Demo EOX waterstoftractor

Een selectieve groep vollegrondsgroentetelers vanuit De Kop van Noord-Holland was aanwezig op de demonstratie- en informatieavond van de EOX waterstoftractor. Tijdens deze avond werd een toelichting gegeven op de 'H2 in Agri Deal', waarin een aantal partijen vorm wil geven aan de energietransitie binnen de regio NHN, en hierbij in het bijzonder Noord-Holland Noord te positioneren als testbed voor waterstofketens in de agribusiness.

De ontwikkelaar van de machine Paul van der Ham ging de avond samen met de telers in een verdiepingssessie in op de mogelijkheden in de vollegrondsgroenteteelt.

De inzet van deze machine in de kop van Noord-Holland wordt ondersteund door breed initiatief voor de stap naar waterstof als energiedrager. Daarbij worden zowel de haven van Den Helder, de productie van waterstof, de logistiek en de opslag voor meerdere sectoren ontwikkeld. Greenport Noord-Holland Noord is trekker van dit initiatief.

 Eerste project: Waterstofmolen (Hygro) en waterstoftractor (EOX)

Een voorbeeldproject waar het consortium nu aan werkt is het realiseren van een pilot van waterstofproductie naar gebruik in tractoren op het land. Hierbij wordt d.m.v. de waterstofmolen van Hygro (op de TNO-testsite in Wieringermeer) de waterstof lokaal opgewekt. Deze waterstof wordt via Avia-Marees afgezet en ingezet in de EOX tractor van H2Trac. Loonbedrijf Sturm-Jacobs en agrarisch onderzoekcentrum Vertify zijn in beeld om de toepassing van de tractor in de praktijk te toetsen. Na de start van het pilot project willen de initiatiefnemers verder doorpakken. Daarvoor is een integrale aanpak noodzakelijk: de infrastructuur en regelgeving moeten op orde zijn, ondernemers moeten kennis en ervaring hebben en zekerheid over de betrouwbaarheid van de machines en levering. Bovendien is van belang dat er ook personeel beschikbaar is dat de nieuwe machines en infrastructuur kan onderhouden  Lees hier meer 


EOX tractor 

De EOX tractor is ontwikkeld vanuit het idee naar een minimale bodemimpact. H2 Trac, de fabrikant van de EOX tractor heeft de volgende specificaties ingebouwd in deze EOX tractor:

- Variabele spoorbreedte tot 3,00 meter
- Volledig spoorvolgend door 4 wielbesturing
- Traploos elektrisch aangedreven
- Ingericht voor gebruik van bestaande machines

Bekijk hier de demo van de EOX

De inzet van deze machine in de kop van Noord-Holland wordt ondersteund door breed initiatief voor de stap naar waterstof als energiedrager. Daarbij worden zowel de haven van Den Helder, de productie van waterstof, de logistiek en de opslag voor meerdere sectoren ontwikkeld. Greenport Noord-Holland Noord is trekker van dit initiatief.