Demonstratiebedrijf kool, mineralen

Wanneer je alle dagen in de koolsector rondloopt, ontgaat je de verandering. Af en toe afstand nemen geeft overzicht op de ontwikkelingen in de koolsector. En die ontwikkelingen gaan snel. Rassen, gewasbescherming, bemesting, markt en personeel zijn de afgelopen jaren enorm veranderd en de veranderingen in de komende jaren gaan zo mogelijk nog sneller. Onderzoek dat vanuit de gewassen wordt geïnitieerd helpt om inzicht te krijgen in de toekomstige mogelijkheden. Maar er is meer dan onderzoek. Ook discussie over mogelijkheden is noodzakelijk. En discussie gedijt altijd goed bij het laten zien in de praktijk. De gedachte om een demonstratie perceel te ontwikkelen is een lang gekoesterde wens van uit Vollegrondsgroente.net. En deze wens is in vervulling gegaan. 


Mineralenbeheer

De afgelopen tijd is intensief bemonsterd op percelen waar groencompost op is gebracht. Het is noodzakelijk voor het productiegewas om mineralen op te nemen voor een optimale groei. Immers het productiegewas is voeding met essentiële mineralen en vitaminen voor de consument. De opname van vocht, stikstof, fosfaat, kali en overige hoofd- en sporenelementen geschiedt vanuit de symbiose van de gewassen met de bodemorganismen; schimmels, bacteriën, eencelligen, amoeben e.d.

De bemonstering in de afgelopen periode blijkt een aantal vragen op te roepen. De adviezen die gegeven worden blijken per monsteruitslag anders te zijn. Navraag bij Eurofins leert dat de adviezen niet alleen gebaseerd zijn op de monstername. Ook de eerder monsters en de informatie over vergelijkbare percelen worden meegenomen in de advisering. 

Uit de monitoring blijkt ook een verschil in de tijd op te treden. Voor stikstof logisch maar voor o.a. fosfaat en kali ligt dat minder voor de hand. Een goede reden om met Eurofins de verdieping in te gaan. Dat gaat de komende tijd gebeuren.


Demonstratiebedrijf kool

Het Demonstratiebedrijf kool is gelokaliseerd in Stompetoren in de Noord-Hollandse droogmakerij de Schermer.

Grondsoort: klei afslibbaar 50 - 60%

Organische stof: 4%

Teelt: broccoli, sluitkool, bloemkool, savooiekool

Grondgebruik: eigendom en ruil

Het demonstratiebedrijf kool is een samenwerking tussen Appelman Vegatables, RoDeKo en Vollegrondsgroente.net. Het demonstratiebedrijf wordt financieel mede ondersteund door de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).