Het Demonstratiebedrijf laat de basis zien voor iedere teelt: de bodem. Op het Demonstratiebedrijf kool is al jaren geïnvesteerd in verbetering van de bodem door middel van organische stofaanvoer, niet kerende grondbewerking, een uitgekiende vruchtopvolging en een optimale bemesting op basis van een intensieve bemonstering en een doordachte keuzen van meststoffen.

Het Demonstratiebedrijf laat de mogelijkheden zien maar creëert ook vragen. Deze vragen worden gedeeld met bezoekende collega's op het Demonstratiebedrijf kool. Zien, ervaren en napraten is de basis van de uitwisseling op het Demonstratiebedrijf kool. 

Het Demonstratiebedrijf kool is gelokaliseerd in Stompetoren in de Noord-Hollandse droogmakerij de Schermer.

Grondsoort: klei afslibbaar 50 - 60%

Teelt: broccoli, sluitkool, bloemkool, 

Grondgebruik: eigendom en ruil
Op het Demonstratiebedrijf kool laten Appelman Vegetables, Telersvereniging RoDeKo en studiecluborganisatie Vollegrondsgroente.net de koolteelt zien in 50 tinten groen. 

Het Demonstratiebedrijf kool wordt voor kennisoverdracht ondersteund vanuit de SABE regeling.