Discussiëren op het witlofplatform

Tijdens de bijeenkomst van het witlofplatform bleek dat discussie over nieuwe mogelijkheden noodzakelijk is. En die discussie vond ook plaats. Dit jaar zijn er een aantal producten getoetst in een praktijkperceel waarbij de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden worden bediscussieerd.

Onderzoek en toepasssing

De mogelijkheden voor trichoderma schimmels worden gezien maar de toepassing in het systeem van plaagbeheersing in de witlof moet nog wel ontwikkeld worden. Dat geldt niet voor de inzet van uitvloeier Squall. Deze is in de praktijk goed toepasbaar. Ook de fungicide is met de uitgebreide toepassing voor zowel de dompelbehandeling als een behandeling over de kop in de dagelijkse 

praktijk beschikbaar. Voor het op Chitine gebaseerde Hamerol geldt dat de perspectieven gunstig zijn maar dat de toepassing in een systeem voor de witlofteelt nog moet worden ontwikkeld. De mogelijkheden voor afdekken met insectengaas die door Howitec gepresenteerd werd lijkt effectief maar over de praktische invulbaarheid was bij de bezoekers nog de nodige twijfel.

Certificering

Vanuit de witlofcoöperatie Witcop werd medegedeeld dat er een verzoek is gedaan om de Planet Proof eisen voor 2022 te bevriezen op 2020. Met name de verplichte certificering van de akkerbouwers is geen haalbare kaart gebleken. De coöperatie stelt een ambitieplan op om de inspanning van de witlofsector op het gebied van duurzaamheid te beschrijven.

Het witlofplatform brengt nieuwe ideeën en potentiele oplossingen bij elkaar en laat deze zien. Daarmee creëert de witlofsector experimenteerruimte als basis voor nieuw onderzoek en nieuwe mogelijkheden.


Planet Proof 2022

Vanuit Stichting Milieu Keur is inmiddels medegedeeld dat voor 2022 de normen van 2021 gaan gelden. Daarbij wordt wel verwacht dat er voor de invulling na 2022 verdere verduurzaming wordt ingezet. SMK gaat hierover in gesprek met de witlofsector.