Dompelen van aspergeplanten met Trichoderma Kernmix

De succesvolle toepassing van de behandeling met Trichoderma Kernmix voor aardbeiplanten heeft nu ook een toepassing gevonden aspergeplanten. Albert Dortmans van Orgapower vult duurzaamheidsambitie concreet in door een methode te ontwikkelen waarin ook aspergeplanten beschermd worden door Trichoderma Harzianum t22.

Symbiose
Waar het om gaat is dat er symbiose ontstaat tussen plantenwortel en Trichoderma schimmel. De plant levert via de wortelpunt koolhydraten aan de schimmel en de schimmel levert voeding aan de wortel. Een wederzijdse afhankelijkheid, in mooie woorden ook "symbiotische groei" genoemd. Het gaat om serieuze aantallen; voor aardbeiensubstraat bijvoorbeeld worden er namelijk > 20.000 sporen per gram substraat toegevoegd. Door deze grote hoeveelheid werkt de Trichoderma ook als ziektebeschermer van de plant. De schimmeldraden maken als het ware een beschermende mantel rond de plantenwortels waardoor schadelijke schimmels geen vat krijgen op de wortel. Hun ontwikkelruimte en voedsel wordt weggenomen door de grote aantallen aanwezige Trichoderma. Dit is ook onafhankelijk te meten middels Trichoderma Specifiek Medium onderzoek bij Eurofins. Hierbij bepaalt men de hoeveelheid kolonie vormende eenheden Trichoderma Harzianum per gram wortel. We streven hier naar minimaal 10000 KVE per gram wortel.

Dompelen
De toepassing in asperge is afgelopen jaar getoetst bij Marc en Sandra de Wit in Mariaheide. Voor het planten met de machine worden de aspergeplanten gedompeld in een vloeistof met Trichoderma Kernmix waar een Biogel hechter aan is toegevoegd. Dortmans heeft een mengsel ontwikkeld met Trichoderma, uitvloeier, water en spiritus dat leidt tot optimaal hechten van Trichodermasporen op de asperge planten om het beschermende werk te doen.Wortelmassa
De Wit heeft in zijn bedrijfsvoering een standaard grondbemonsteringsstramien ingevoerd. De helft van het areaal wordt ieder jaar bemonsterd. Dat betekent dat in ieder perceel om de twee jaar op een zelfde wijze wordt beoordeeld. Er wordt in 60 cm bouwvoor een monster geprikt net naast de aspergerij, net naast de rug en midden tussen de ruggen. In samenwerking met Chris van Laarhoven Tuinbouwadvies worden de monsters geanalyseerd. Een eerstejaars perceel moet ongeveer 30 ton wortelmassa hebben. Na 3 jaar moet dit 60 ton zijn en na het 3e jaar stabiliseert zich dat ergens tussen de 80 en 100 ton wortelmassa per ha. Daarnaast zijn er ook kengetallen voor suikergehalte, bodemleven enz. Deze kengetallen gebruikt De Wit om de vitaliteit van een asperge veld te beoordelen. Daar wordt o.a. kunstmestgift en in sommige gevallen ook compostgift op afgestemd.

Brixgetal
Dezelfde kengetallen gebruikt de Wit om de Trichoderma Kernmix behandeling te beoordelen. En de cijfers spreken voor zich. De wortelmassa van het behandelde perceel is omgerekend 44 ton/ha: in het eerste jaar. Bijna 50% meer dan het streefgetal van 30 ton/ha. Het traditioneel behandelde perceel haalt 35 ton/ha. Een ander kengetal is de brixwaarde. Het streven na jaar 1 is een brixgetal van 7. De Trichoderma planten realiseren een brixgetal van 8,8. Dat betekent een stevige wortelgestel me meer energie dan de standaard plant. De conclusie op basis van deze metingen is dat de trichoderma behandelde planten duidelijk vitaler zijn en dus een grote potentie hebben voor een goede aspergeoogst. Deze ervaring geeft De Wit zo veel vertrouwen dat hij dit jaar alle nieuwe velden inplant met Trichoderma Kernmix behandelde planten.

De ontwikkeling van de Trichoderma kernmix behandeling voor aspergeplanten is te prijzen in deze tijd waarin duurzaamheid vaak als ambitie wordt uitgesproken. Orgapower vult de ambitie concreet in. En de ervaring in de praktijk is positief. Een praktische en effectieve invulling van duurzaamheidsambities.

Marc en Sandra de Wit
In het Brabantse Mariaheide telen Marc en Sandra de Wit op 47 ha asperges. De keuze is om zo lang mogelijk gedurende het asperge seizoen asperges te telen. Dit jaar zijn de eerste asperges gestoken op 28 februari. Voor de invulling van de aspergepercelen wordt samengewerkt met veehouders en collega tuinders. "Zorg dat het er knap bij ligt, ruim plastic op, maak aspergeruggen recht en haal onkruid weg en betaal op tijd." Aldus Marc de Wit. Door te laten zien dat je netjes op je aspergeveld past, wordt het je gegund om percelen te mogen huren. Met succes. "Inmiddels hoef ik niet meer achter percelen aan. Ze worden me aangeboden."


Orgapower
Orgapower is in de basis een composteerbedrijf. In 2002 heeft Orgapower zich ten doel gesteld om meer te doen dan alleen compost leveren. Dortmans heeft zich, terzijde gestaan door een microbioloog, vanuit die doelstelling verdiept in de mogelijkheden voor weerbaar substraat. Na een zeer intensieve zoektocht is er een gepatenteerd proces ontwikkeld waarbij s'werelds meest gebruikte positieve Trichoderma Harzianum T22 separaat wordt opgekweekt en wordt toegevoegd aan uitgerijpte, meer dan 1 jaar oude groenkeurcompost. Daarmee ontstaat een compost die zeer schimmeldominant is en daarmee voorspelbaar ziektewerend. Het productieproces is dusdanig uitgekiend dat de geleverde compost altijd een minimum aantal Trichoderma Harzianum sporen bevat waar de gebruiker op kan bouwen in zijn toepassing in de buurt van een zaadje of jonge plant. De trichoderma wordt doorgekweekt op zuiver fijn hout. Dit proces en het product Orgapower Kernmix is inmiddels ook door RHP erkend als een veilige toeslagstof voor RHP substraten om deze schimmeldominant te maken. Er is daarmee dan sprake van een op maat gemaakte compost of substraat die ziektewerende is tegen bodemschimmel pathogene. Deze Trichoderma harzianum T22 is de eerste Trichoderma stam die een toelating heeft gekregen van het CTGB als plantversterker en sinds dec. 2015 als biofungicide.