Duitser kiest voor regionaal

De Duitse consument hecht aan regionaal product maar dat is geen protectionisme volgens Pieter Gabriels. Gabriels is directeur van Bejo Duitsland en schetste op de sluitkooldag van Bejo afgelopen december de ontwikkelingen van de markt voor kool in Duitsland. 'Regionaal' is in Duitsland een van de grootste thema's bij consumenten. En bij AGF is dat gevoel extra sterk: 91% van de Duitse consumenten vindt regionale herkomst het belangrijkste aankoopcriterium.

Vertrouwen
De verwachting dat dit komt door Duitse nationale trots, ontkracht Gabriels. De motivatie voor regionaal product komt voort uit een aantal aspecten waarvan vertrouwen de belangrijkste is. Regionaal staat in de ogen van de Duitse consument voor betrouwbaar product. De aspecten vers, milieuvriendelijk en seizoensgebonden zijn vanuit dat oogpunt direct te koppelen aan de betrouwbaarheid en de regiofocus. Biologsich is in Duitsland ondergeschikt aan regio. Toch is het biologisch areaal vollegrondsgroentegewassen 12% van de Duitse teelt. De sluitkool loopt daar met 5.5% ver bij achter.

Witte kool
De markt voor witte kool in Duitsland is volgend aan de Nederlandse ontwikkeling. Voor witte kool is Duitsland zelfvoorzienend maar de het panklaar segment via snijderijen staat nog in de kinderschoenen. Ook voor teelttechniek en bewaartechniek wordt sterk naar Nederlandse technieken gekeken. Witte kool volgt de ontwikkelingen in Nederland waarbij het grote belang van de discount formules in Duitsland zorgt voor een kosten focus. De zoektocht naar vernieuwing van het typisch Duitse gerecht Sauerkraut leidt nog niet tot succes.

Rode kool
Rode kool daarentegen is een totaal ander product. Rode kool wordt niet via discounters aangeboden en rode kool is een sterk actie artikel rond de kerst. Een typisch kerst recept in Duitsland is rode kool met gans. Dat een actie artikel niet altijd voor een lagen prijs hoeft blijkt uit de cijfers die Gabriels laat zien: de kerstacties voor rode kool leiden tot een hoger prijs in de kerst perioden.

Regionaal
Hoe om te gaan met het regionale sentiment? Gabriel toonde zich een creatief denker: Aansluiten bij Duitse regionale telersverenigingen zal er toe leiden dat op momenten dat Duitsland niet zelf kan leveren, logischerwijs product van leden wordt aangeboden. Tussen de labels die voor regioproducten worden gebruikt, zijn grote verschillen. Soms zijn er streng gecontroleerde labels met een eigen certificaat maar ook zijn er labels die niet meer zijn dan een logo van een regio. In tegenstelling tot veel certificaten in Duitsland is regionale herkomst niet in wetgeving geregeld en is de herkomst dus niet zwart/wit te definiëren. Voor bio geldt dat de Duitse vraag groot is en sterk toeneemt. De voorsprong die de Nederlandse telers hebben op gebied van kennis biedt zeker mogelijkheden in Duitsland.De mogelijkheden die Gabriels ziet, zitten in samenwerking maar ook in nieuwe concepten of nieuwe productcombinaties. 

Biologisch product gekoppeld aan een samenwerking met een regionale Duitse telersgroep biedt daarin zeker perspectieven. Wel essentieel is een goede kwaliteit. Ook voor Duitse regionale kool geldt dat het product van goede onbesproken kwaliteit moeten zijn. Uiteraard gaat dit ook op voor Nederlandse ook die in Duitsland verhandeld wordt.

Ulko Stoll