Gerobotiseerde onkruidbestrijding steeds meer praktijkrijp

Op demodag robotisering afgelopen oktober maakte ruim 100 bezoekers kennis met autonome, camera- en gps-gestuurde machines. Ook was er aandacht voor lastig te bestrijden onkruiden. In groepjes van 5 werden de bezoekers rondgeleid langs de machines op AgroProeftuin de Peel. De demodag robotisering is een initiatief van Delphy en 'v/d Grond' met ondersteuning van het project Schoon Water voor Brabant.

Praktijkrijp
Dino

Gerobotiseerde bestrijding van onkruiden blijkt steeds meer praktijkrijp te zijn. De robotschoffel 'Dino' gebruikt gps-data van het planten om autonoom door de bedden te rijden. De machine wordt vervolgens bijgestuurd door camerabeelden. In het groeiseizoen rijdt de machine eens per twee weken door het gewas om onkruiden in een vroeg stadium te bestrijden. De huidige versie schoffelt alleen tussen de rijen. Volgend jaar krijgt de machine een update om ook in de rijen te wieden. Het kleine broertje de Oz schoffelt sinds een maand bij Schoon Water boomkweker Mols. Ook Schoon Water aspergekwekers zien toekomst voor deze robot op hun bedrijven. Piet van Iersel:

Garford

De Garford roterende schoffel gebruikt cameratechnologie om gericht te schoffelen in de rijen. De camera gestuurde correctie (sideshift) werkt volgens hen feilloos, ook wanneer de trekker door insporing naar links of naar rechts beweegt. Vooralsnog hebben ze nog twijfel over een volledig autonome machine:

Lastig te bestrijden onkruiden
De KvickFinn biedt een oplossing voor de bestrijding van wortelonkruiden zoals kweek en akkerdistel wanneer glyfosaat niet langer toegestaan is. Een sneldraaiende rol met tanden trekt de onkruiden uit de grond en werpt die omhoog. De gewasresten en wortelstokken van het onkruid zijn lichter dan de grond en komen bovenop te liggen, waar ze verdrogen. Projectleider van Schoon Water Jenneke van Vliet (CLM onderzoek en Advies): "In grondwaterbeschermingsgebieden is het gebruik van MCPA verboden omdat dit middel te veel uitspoelt naar het grondwater. De KvickFinn biedt op zandgronden een goedwerkend alternatief. Schoon Water telers kijken nu of de KvickFinn ook goed werkt tegen veenwortel en of het aardappelopslag vermindert."


Schoon Water
Schoon Water projecten zijn stimuleringsprojecten om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en belangenbehartigers van grondgebruikers zoals agrariërs, gemeenten of bedrijven(terreinen). Het doel is altijd om emissie van onkruidbestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen: op weg naar schoon water! Bij vragen: neem contact op met CLM