Gewasinfo bladgewassen maart 2022

Door de beperkingen van afgelopen jaar hebben we de bladgewassendag als voorjaarsbijeenkomst in 2021 overgeslagen. Dat betekent niet dat er niets gebeurd is. Er is twee jaar lang onderzoek gedaan en er zijn diverse ontwikkelingen.

De resultaten van het onderzoek en een aantal actualiteiten gaan we delen op de:


Bladgewassendag

Datum: 25 maart 2022

Locatie: Den Tol Meteren

Programma

13:00 uur Inloop

Vrije inloop.


13:30 uur Welkom                                                                           Ulko Stoll


13:45 uur PPS duurzame bladgewassen                                     Ingrid Commandeur en Isabel Conijn, Vertify


14:30 uur Hygiëne en watermonitoring                                       Nicolette Quaedvlieg, GroentenFruithuis

GroentenFruit Huis Aandacht voor resultaten van lopend onderzoek, nieuw op te starten onderzoek op gebied irrigatiewater en watermonitoringsservice van Food Compass


15:00 uur Robotisering in de land- en tuinbouw                        Cock van Heemskerk, InHolland

Van Heemskerk is lector robotica bij Hogeschool InHolland. Binnen het lectoraat zijn diverse initiatieven op gebeid van robotisering in de land- en tuinbouw. De voorbeelden worden besproken en de vertaling naar bladgewassen wordt gemaakt


16:00 uur Perspectieven van Tri-soil                                            Aukje Veldstra, Ecostyle

Tri-soil is een Trichoderma toepassing als beschermer tegen bodemschimmels


16:30 uur Netwerkborrel


Aanmelden


Onderzoek

Het onderzoek in de PPS duurzame bladgewassen is inmiddels twee jaar onderweg.

 

 


 

Kringloop-kennis

Opgedane kennis, moet rollen. Net als geld. Onze sector is kapitaal- en ook kennisintensief. Doch kennis op de plank of in een bureaulade, daar heeft niemand wat aan. Die kast of dat bureau vol met innovatie staat bij diverse ketenpartijen incluis de teler te verstoffen. Net zo min als fundamentele, diepgaande wetenschap dat blijft zweven


Voedselveiligheid en groene middelen

Groene middelen zijn niet automatisch de veilige vervanger van chemische middelen. Een nuancerende waarschuwing

Kennis delen én ontwikkelen voor een duurzame teelt

Voor een toekomstbestendige teelt is het van belang dat kennis wordt vergaard én gedeeld en onderzoek wordt gedaan. Studieclub Vollegrondsgroente.net haalt in het telersnetwerk kennisvragen op, organiseert netwerkbijeenkomsten voor telers en brengt advies uit.

Voor ondernemers is er een interessante regeling vouchers worden aangevraagd voor teeltadvies waarin de adviseurs van Vollegrondsgroente.net kunnen ondersteunen. Vollegrondsgroente.net heeft erkende adviseurs in huis.

Met deze voucher kunt u een -persoonlijk- advies laten opstellen. Dit advies kan in studieclubverband worden gedeeld. Dat betekent dat telers parallel aan elkaar een zelfde adviesvraag kunnen stellen. Daaruit volgt een persoonlijk advies. Vervolgens kunnen deze adviezen in het netwerk van Vollegrondsgroente worden besproken. 

Met bijgaand machtigingsformulier kunt u Vollegrondsgroente.net machtigen om een aanvraag te doen voor een voucher bij RVO. 

_________________________________________________________________________________

 

gewasinfo@Vollegrondsgroente.net is de berichtenservice van www.vollegrondsgroente.net. Redactionele op en aanmerkingen, persberichten, achtergronden en actualiteiten redactie@vollegrondsgroente.net

Uitgever: XPlant.nl bv, Bollemarkt 7m, 1681 PJ Zwaagdijk-Oost, kantoor@vollegrondsgroente.net

Gewasinfo Vollegrondsgroente.net wordt verzonden aan bezoekers en geïnteresseerden van www.vollegrondsgroente.net

- Aanmelden voor automatische updates kan op www.vollegrondsgroente.net en www.akkernet.net

- Uitschrijven? Geen probleem, stuur een mail naar kantoor@vollegrondsgroente.net en u wordt direct uitgeschreven.

 

Copyright:

Alle rechten voorbehouden. De gegevens uit deze uitgave mogen gebruikt worden doch uitsluitend met bronvermelding. Uitgever en auteurs verklaren dat deze gewasinfo op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, echter kunnen de uitgever en de auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie in gewasinfo vollegrondsgroente.net. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebasseerd zijn op bedoelde informatie.