Gewasinfo witlof februari 2023

Reserveer in de agenda

Witlofdag: platform, biostimulanten en rassent


Datum:                      23 maart

Tijd:                          13:30 uur

Locatie:                     Hotel Gorinchem, van Hogendorpweg 8-10, Gorinchem

Aanmelden kan al via: www.vollegrondsgroente.net/agenda

Onkruidonderzoek

Afgelopen jaar is een herbicide onderzoek uitgevoerd met een tweeledig doel. Enerzijds de effectiviteit toetsen en anderzijds zorgen voor aandacht en zichtbaarheid bij de toelatingshouders van herbiciden voor witlof. Dat heeft er toe geleid dat een procedure is gestart voor een uitbreiding in kleine gewassen voor een van de onderzochte stoffen. Deze procedure is een relatief snelle procedure waarbij alleen getoetst wordt op veiligheid.

Voor een tweetal andere stoffen is binnen de desbetreffende fabrikanten actie gestart om de hiaten in het toelatingsdossier te benoemen en van daar uit acties te ondernemen. In 2023 gaat het onderzoek vervolgd worden.


Promotie

De activiteiten voor promotie van witlof zijn vervolgd in een seperate werkgroep. Dit heeft geleid tot een uitgewerkt plan en een bijbehorend financieringsplan. Inmiddels zijn alle telers benaderd om mee te doen aan dit plan. De samenwerking op gebied van teelttechniek wordt aangevuld met samenwerking op het gebeid van promotie. De noodaak om voor kleine teelte zelf initiatief te nemen is groter dan ooit. 

Kronkel

Er is ergens een gedachtekronkel ontwikkeld waarin het idee bestaat dat gezond eten duur is. Onterecht