Gewasinfo witlof oktober 2022


Planet Proof

Het concept schema voor Planet Proof voor 2023 is bekend gemaakt. Het meest opvallende is het voornemen om akkerbouwers die witlofwortels telen te certificeren voor Planet Proof. Tegen deze regel is eind 2021 met succes bezwaar gemaakt door de witlofcoöperatie Witcop ua. Helaas heeft Stichting Milieu Keur (SMK) deze maatregel weer in het nieuwe schema geschreven. 

18 oktober is een vertegenwoordiging van het Witcop bestuur aanwezig geweest in de hoorzitting van SMK en heeft nadrukkelijk bezwaar gemaakt tegen deze maatregel. De opmerkingen kregen bijval vanuit diverse aanwezige partijen. Daarnaast is aan het college van deskundigen wederom schriftelijk een dringend verzoek gestuurd om de maatregel voor certificering van de akkerbouwers te schrappen. Dit verzoek met ondersteuning van LTO en het GroentenFruitHuis.

Tot en met 21 oktober kan iedereen bezwaar maken tegen het voorgenomen schema van Planet Proof voor 2023. Het bestuur van Witcop roept iedereen op om dat te doen. Via deze link.           Bezwaar maken

Het gaat om hoofdstuk 8.4!

De argumenten die vanuit het bestuur benoemd zijn:

- Alternatieven voor witlofpennen zijn voor de akkerbouwer makkelijker

- Kosten van certificering worden niet door de markt betaald

- Certificering van de akkerbouwer betekent einde Planet Proof voor witlof

- Witlof is nooit een hoofdteelt voor akkerbouwer en dus geen voortrekker voor Planet Proof certificering van akkerbouwbedrijf

- Akkerbouwers kennen VVAK certificering en zijn veelal nog niet toe aan Global Gap laat staan Planet Proof.


Rassenbijeenkomst

20 oktober vindt een rassenbijeenkomst plaats bij Selles in IJsselmuiden. Daar worden ook de eerste resultaten van het onkruidonderzoek getoond. Deze bijeenkomst wordt voorafgegaan aan een rondgang langs witlofvelden.

Rassen van Chicosem en Hazera van verschillende herkomsten zullen worden getoond en toegelicht