Gilde van de groene vingers

Gilde (wikipedia): in een gilde werd kennis en ervaring uitgewisseld. Nieuwe gildeleden werden opgeleid in het vak. Na een gedegen opleiding kon een leerling erkend worden als vakman met de titel gezel en uiteindelijk de titel meester verkrijgen na het doen van de gilde- of meesterproef.

En precies dat: 'uitwisselen van kennis en ervaring' is het doel van het Gilde van de groene vingers. Het gilde van de groene vingers is een informeel netwerk opgezet vanuit studiecluborganisatie Vollegrondsgroente.net. Het 'gilde' is en netwerk van ervaren tuinders met autoriteit op het gebied van teelttechnisch vakmanschap. De leden van het 'gilde' zien de noodzaak van het instand houden van teelttechniek en vaktechnische kennis. Niet omdat ze het beter weten maar juist omdat de bedrijven o.a. in de vollegrondsgroentesector de afgelopen jaren sterk zijn geprofessionaliseerd op het gebied van management en bedrijfsvoering. Het ondernemerschap van de huidige generatie ondernemers is groot met veel ambitie en een nuchter visie op de toekomst. Maar de leden van het 'gilde' zijn er van overtuigd dat ondernemerschap niet kan bestaan zonder vakmanschap.


Vakmanschap wordt ontwikkeld door scholing maar zeker ook door ervaring en uitwisselen van ervaring. De leden van het 'Gilde' ondersteunen jonge generaties in teelttechnische vraagstukken. Daarnaast zijn de leden van het 'Gilde ook beschikbaar voor beoordeling van onderzoeken, rassenvergelijking, nieuwe technieken enz. Leden van het Gilde van de groene vingers staan voor groen verstand en groene expertise. Ze zijn altijd bereid om als klankbord te dienen.


Contact opnemen kan via Gilde@vollegrondsgroente.net of whatsapp (06) 20 41 72 25