Overzichtsgids met 'groene middelen'


In de toekomst zullen we de gewasbescherming moeten uitvoeren met 'groene middelen'. De visionairs die pretenderen de toekomst te kunnen voorspellen, schetsen maar al te graag een beeld waarin plantversterkers, biostimulanten en groene gewasbeschermingsmiddelen de functie gaan overnemen van de huidige gewasbeschermingsmiddelen en maatregelen. Gelukkig is de praktische boer en tuinder in staat om de nuances te zien. De ervaringen die afgelopen jaren zijn op gedaan met 'groene' oplossingen zijn wisselend. Van 'vergelijkbaar effectief' tot 'je moet er in geloven'. En alles er tussen in. En dat er tussen in maakt het erg onoverzichtelijk.


"De betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van goede resultaten is voor een groot deel van de 'groene' oplossingen in ieder geval op dit moment minder dan de klassieke chemie." Derk Rademaker 


Speelveld

Er worden veel product aangeboden die een werking hebben op plantvitaliteit of die bepaalde planteigenschappen versterken. En deze producten worden veelal voorzien van een claim dat ze natuurlijk en/of van biologisch oorsprong zijn. En wellicht is dat zo. Feit is dat er een beperkt aantal 'groene' producten ook daadwerkelijk de CTGB toets hebben doorstaan en als gewasbeschermingsmiddel zijn toegelaten. De route via het CTGB is een duur en langdurig pad en dat is niet voor alle aanbieders een haalbare route. De route via de meststoffen wet is vooralsnog het alternatief voor de CTGB toelating. De wetgeving die hiervoor de basis is, bepaalt dat biostimulanten geen bestrijdingseffect mogen claimen. De wet maakt onderscheid tussen a-biotisch en biotische stress. Biostimulanten tegen a-biotische stress veroorzaakt door bijvoorbeeld zon, regen en westenwind mogen als zodanig worden aangeboden. Een claim als onaantrekkelijk voor luizen en afwerend voor schimmels mag voor biostimulanten niet gecommuniceerd worden. Dan moet er eerst een CTGB toelating worden aangevraagd. Een individuele teler mag de middelen wel toepassen indien de stoffen zijn opgenomen in de meststoffenwet. Deze wetgeving zorgt voor een stortvloed aan nieuwe producten, waardoor het voor de teler erg moeilijk is producten goed op waarde in te schatten.


Groene gids

Om orde te scheppen heeft Delphy het initiatief genomen om een gids te maken waarin groene middelen, biostimulanten en plantversterkers worden beschreven. Deze gids is vergelijkbaar met de diverse gewasbeschermingsgidsen die Delphy al uitgeeft. De redactie van beide gidsen wordt gedaan door dezelfde specialisten van Delphy. Derk Rademaker, directeur Kennis en Ontwikkeling bij Delphy. licht toe "Het verschil met de bestaande gidsen is echter wel dat de Groene middelen gids identiek is voor alle sectoren. Immers dezelfde groene middelen zijn over alle sectoren heen te zien. Alleen dit al maakt deze gids uniek! In de gids worden de stoffen benoemd en beschreven. In eerste instantie zal er vooral een overzicht gegeven worden van wat de samenstelling is en wat de teler kan verwachten op basis van ervaringen in de diverse teelten. De gids zal jaarlijks uitkomen, net als de gewasbeschermingsgidsen en er zal steeds meer ruimte komen voor onderzoeksresultaten van proeven welke zijn uitgevoerd met deze middelen. Ook is het niet ondenkbaar dat we in de toekomst aansluitproeven gaan uitvoeren wanneer er op bepaalde vlakken teveel gegevens ontbreken. Hiermee ontstaat er een soort 'Groene Michelin Gids' waarin de teler op kan zoeken welke claims en welke werking er bij de stoffen horen."


Gereedschap

De 'groene gids' is een extra stuk gereedschap voor de toekomst gerichte teler die een brede ambitie heeft om zijn teelt tot een goed einde te brengen. Daarbij zijn 'groene' middelen vaak onderdeel van een systeem benadering waarbij het systeem vaak ook nog bedrijfsspecifiek is. De teler van de toekomst teelt met hoogwaardige kennis waarbij niet alleen de aangereikte kennis van belang is maar ook de eigen ervaring. De 'groene gids' gaat ook helpen om de eigen experimenten te begrijpen en te ontwikkelen tot een bedrijfsspecifiek systeem.

De specialisten van Delphy zijn op dit moment de gegevens aan het verzamelen en zullen in het najaar de gegevens analyseren en verwerken. Begin 2023 komt de groene gids uit. Voorinschrijving is mogelijk. Dat kan op www.delphy.nl