Hulpstof Squall zorgt voor een betere bedekking

"Squall kost niets" aldus Nico van Langen van CAV Agrotheek. Dat lijkt vreemd omdat CAV Agrotheek wel degelijk een rekening stuurt voor het leveren van Squall. Van Langen legt het graag uit: "De ervaring leert dat bij toevoeging van Squall de opname en effectiviteit toeneemt. Het resultaat is zodanig dat minder middel kan worden gebruikt." De besparing op het middel dekt de kosten van Squall is de redenatie. Daarmee is Squall een efficiënte toevoeging die het spuitresultaat verbeterd. GreenA BV laat zien dat er een verbeterde bedekking is.

Demo-opstelling

'v/d Grond' is aanwezig bij een demonstratie van Squall. GreenA BV is de leverancier van Squall en Rick Sijs is de man die de toelichting geeft over de werking van Squall. Sijs laat in een demo-opstelling, de kleinste veldspuit van Nederland zoals hij zegt, de werking van Squall op een koolplantje zien. Na toediening wordt met een UV lamp de bedekking zichtbaar gemaakt. Met verbazingwekkend effect. De bedekking op de plantjes van de toepassing met Squall is beduidend beter.


Werking

Een betere bedekking leidt tot meer middel op het gewas en dus een betere opname. Daarmee wordt de stelling van Van Langen ondersteund. Squall is een anti-drift, hechter en uitvloeier dat er uit ziet als een soort behangplaksel. Wanneer Squall is toegevoegd zal een druppel plakken aan het oppervlak van het gewas. Bladeren zijn van zichzelf waterafstotend door de waslaag en hierdoor stuiteren druppels makkelijk van het gewas af zonder Squall. Eenmaal op het gewas vloeien de druppels ook uit. Door de optimale bedekking kan de plant de benodigde stoffen opnemen.Eigenschappen

Squall is een polymeer, een langgerekt molecuul dat is opgebouwd uit meerdere gelijke delen. Door deze opbouw is het mogelijk om specifieke eigenschappen aan polymeren mee te geven. In geval van Squall zijn de eigenschappen stroperigheid en binding ingebouwd. Squall is een combinatie van een aantal polymeren met elkaar versterkende eigenschappen. Het resultaat is een stroperige vloeistof die oplost in water die er voor zorgt dat gewasbeschermingsmiddelen beter hechten. Hierdoor wordt ook drift beperkt.

Volledig afgebroken

Met de inzet van Squall wordt het mogelijk om ook met een conventionele spuit en de daarbij behorende anti-drift doppen een goed spuitbeeld en bedekking te krijgen. Ook met iets meer wind geeft Squall een strak spuitbeeld. Squall is een hulpstof die volledig wordt afgebroken door zonlicht. Mede daardoor is Squall dan ook niet schadelijk voor het gewas of milieu. Daarbij blijft er geen residu achter op het gewas en er is minder emissie naar de omgeving. Voor de toepassing van Squall gelden geen restricties behalve dat Squall op de juiste manier aan de tank moet worden toegevoegd, om reacties met middelen te voorkomen. Dit houdt in dat 0,5% Squall als allerlaatste, als alle gewasbeschermingsmiddelen volledig zijn opgelost, aan de tank moet worden toegevoegd. De 0,5% dosering houdt dus in dat er 1 liter Squall aan 200 liter spuitvloeistof moet worden toegevoegd. Deze concentratie dosering is dus anders dan de gebruikelijke hectare dosering waarmee middelen werken.

Driftbeperking

Squall is door de polymeren ook drift reducerend. Echter is Squall in de tank niet controleerbaar en voornamelijk hierom niet toegestaan als drift reducerende techniek. Wel geeft de drift reductie een strakker spuitbeeld, en dus minder verwaaiing van middelen naar sloten en naburige percelen. Juist daar biedt Squall mogelijkheden om te voldoen aan de driftbeperkingseisen. Dat betekent dat, naast een effectievere opname en minder gebruik van actieven stof, ook de emissie naar omgeving wordt beperkt. Een toepassing die perfect past in duurzaamheidsstreven. Blijkbaar is er bij de toezichthouder nog een beperkt beeld van de mogelijkheden en innovaties in de sector.

Gebruikers ervaring Loonbedrijf Brieffies-Korver

Ed Korver is loonspuiter in Noord-Holland. Zijn bedrijf, Loonbedrijf Brieffies-Korver, verzorgt de gewasbescherming van telers van tulpen, pootaardappelen, bloemkool en broccoli. Korver geeft aan bij iedere bespuiting Squall toe te voegen. De eerste ervaring met Squall is van inmiddels vijf jaar geleden. Op basis van de beloftes van GreenA en CAV Agrotheek heeft Korver zich verdiept in de mogelijkheden van Squall. Met name de simulaties in demo-opstellingen hebben Korver overtuigd van de toegevoegde waarde van Squall. Na ongevraagde toevoeging van Squall aan de spuitmiddelen waren er verschillende klanten van Korver die signaleerden dat de bedekking van middelen beter was en concreet vroegen: "Ed, heb je een ander middel gespoten of een te hoge dosering?". De uitleg over Squall deed de klanten veelal direct besluiten om Squall standaard toe te laten passen. Korver geeft aan dat hij voor een eigen teelt zou experimenteren met een lagere dosering middel. Dat doet hij nu niet omdat hij in opdracht van klanten werkt en die graag werken volgens het etiket. Loonbedrijf Brieffies-Korver gebruikt een zelfrijdende Delvano met een schoonwater tank. De middelen, waaronder Squall, injecteert hij in de leiding.