In 2020 nieuwe start rassenproeven bloemkool

Op 3 december vond de jaarlijkse bloemkoolevaluatie plaats bij Beekenkamp Plants in Lutjebroek. Tijdens deze middag is het teeltjaar 2019 geevalueerd en is de nieuwe opzet van de rassenproef voor 2020 gepresenteerd door Karsten Rienstra van Bayer. De nieuwe opzet voor de rassenproef is voorbereid met de kerngroep bloemkool (Santino de Wit, Koos Slagter, Teun Laan en Roel Bakker) en 2 vertegenwoordigers van zaadbedrijven John Buijsman (Rijk Zwaan) en Karsten Rienstra (Bayer). Deelnemende partijen aan de rassenproef zijn: Bayer, Rijk Zwaan, Sakata Seeds, Enza Zaden, Syngenta, Bejo, Hazera. 

De proeven worden opgekweekt en gedistribueerd door Plantenkwekerij Gitzels en worden bij 6 telers uitgezet (de telerskerngroep en Wim Reus en Jack Weel ) .Naast het opdoen van kennis over de rassen zijn de bijeenkomst ook belangrijk voor het onderling kennis delen van zaadbedrijven en telers en de collectiviteit van de telers.

Er worden drie bijeenkomsten gepland voor 2020 (voorjaar, zomer en najaar). De opzet en de proeven worden geevalueerd begin december 2020. De coördinatie en de communicatie wordt uitgevoerd door Erna Steenhuis van Vollegrondsgroente.net.