Kenniscafé jongeren in familiebedrijven

Twaalf jonge telers kwamen bijeen op dinsdag 28 januari op de bijeenkomst jonge telers in familiebedrijven. Deze avond vond plaats bij tulpenteler Niels Kreuk in Andijk. De avond werd gestart met het persoonlijk verhaal van Niels Kreuk die een aantal jaar geleden het bedrijf van zijn ouders overnam.

"Waar houdt de familie op en begint het bedrijf?'

Met deze vraag werd de interactieve sessie met familiebedrijfskundige Eric Bakker gestart. Want de oudere generatie stopt niet meer met werken, maar verandert tegenwoordig van rol. Met als eerste vraag voor elke ondernemende familie: Hoe kunnen we conflicten voorkomen als het bedrijfseigendom overgaat naar de volgende generatie? Want de jongere generatie wil altijd iets nieuws en het bedrijf is vaak te groot om het aan één kind na te laten.
Hiermee is het familiebedrijf in de kern terug te brengen tot zorg voor de familie, zeggenschap binnen het bedrijf en voorwaarden voor eigendom. Waar bij voorkeur niemand het idee heeft om onder controle van de ander te staan. Dit gaat voor je werken als je beseft dat de continuïteit van het bedrijf en de mate van investeringen, innovatie en winst logischerwijs voortvloeien uit de stabiliteit en de samenwerking die de eigenaren van het familiebedrijf voeren.

Eric: "Natuurlijk hoef je hier niets van aan te trekken, het is net als bellen tijdens het autorijden. Het loopt vaak goed af, maar als je eerlijk bent moet je toegeven dat dit ten koste gaat van de veiligheid."

"Niemand vraagt zich af waar we als familie met een bedrijf voor staan"

Als ondernemende familie met een bedrijf word je nu eenmaal op de proef gesteld om keuzes te maken, waarbij een ieder zijn of haar prijs betaalt. Want je kunt niet tegelijk vóór de familie en vóór het bedrijf zijn. Het zorgt alleen maar voor onbegrip en misverstanden. Toekomstgerichte en succesvolle familiebedrijven zijn in staat om duidelijk te benoemen wat belangrijk is en verbinden hun familiewaarden aan lange termijn doelen.

Door het interactieve karakter van de bijeenkomst werd er open gediscussieerd en wwerden persoonlijke ervaringen gedeeld. De avond werd zeer goed ontvangen door de deelnemers. Er is behoefte onder de nieuwe generatie aan themabijeenkomsten gericht op de toekomst. Vollegrondsgroente.net organiseert op verzoek van de deelnemers een aantal vervolgbijeenkomsten.

Aansluiten bij een bijeenkomst? Neem contact op met Erna Steenhuis van Vollegrondsgroente.net via e.steenhuis@vollegrondsgroente.net

Meer informatie over fanmiliebedrijfskunde? Neem contact op met Eric Bakker via 06-389 06 986 of e-mail naar info@efamiliebedrijfskunde.nl voor de nieuwsbrief.