Koolgalmugsignalering leidt tot effectieve bestrijding

De beheersing van koolgalmug vraagt de nodige aandacht. De beschikbare middelen moeten gericht ingezet worden op het juiste moment en in het juiste stadium. 
 
Melding
Sinds vier jaar bieden we een koolgalmugsignalering service aan in samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk. Middels vangsten en tweemaal per week tellen wordt de vluchtcurve van de koolgalmuggen in kaart gebracht en wordt op het moment dat schadedrempels worden overschreden een melding gedaan. 
 
Betere bestrijding
De ervaring leert dat de telers die gebruik maken van deze service op een beter tijdstip een bestrijding toe kunnen dienen en een betere bestrijding kunnen realiseren. In sommige gevallen kan een bestrijding achterwege blijven.
 
BONUS in Planet Proof
Daarnaast is deze service aantrekkelijk voor duurzaamheidscertificaten. In Planet Proof levert het bonuspunten op.
 
De vangbakken zijn deze week geplaatst en jullie kunnen nog van deze service gebruik maken.
De meldingen worden verstuurd naar het opgegeven mailadres.
 
*     Aanmelden: stuur een mailtje met "ik doe mee"

*     Meer weten: neem contact op kantoor@vollegrondsgroente.net

Vollegrondsgroente.net


Erna Steenhuis

Ulko Stoll