Cash is king

05-04-2020

Op allerlei plekken, waaronder op onze eigen site, lees ik diverse berichten over een afname van de liquiditeitspositie van bedrijven. Het gaat in die gevallen om diverse agrarische sectoren en om verschillende redenen. De effecten van de droogte op de liquiditeitspositie is vooral merkbaar binnen de grondgebonden sectoren. Bij veel bedrijven gaat dit leiden tot liquiditeitstekorten. Maar dat is op dit moment nog zeker niet overal zichtbaar in de kasposities.

Tijdig inzicht
Mijn advies is om te zorgen voor een goed en tijdig inzicht in de verwachte liquiditeitsontwikkeling in aanloop naar het nieuwe teeltjaar. Vaak hoor ik ondernemers zeggen dat de oogstwerkzaamheden het vooralsnog niet toelaten om hiermee bezig te zijn. Maar als u er zelf niet voldoende tijd voor vrij kunt maken, besteed dit dan uit aan een ander.

Compleet beeld
In het verleden was het vaak zo dat goede prijzen het omzetverlies door slechte oogsten geheel of grotendeels konden compenseren. Maar gaat dit nu voor u ook op? Werkt u met contracten waarin u afzetafspraken heeft vastgelegd? Hoe gaan de gewassen te velde zich nog ontwikkelen? Kan uw product bestemd voor de bewaring wel kwalitatief goed en lang bewaard worden? Het antwoord op dit soort vragen, is van groot belang voor uw liquiditeitsinzicht. Rekent u zich hierbij niet te snel te rijk maar zorg voor een compleet beeld.
Tijdig inzicht geeft duidelijkheid of er überhaupt een verwacht liquiditeitstekort is en zo ja, hoe groot dit tekort is en wanneer het tekort verwacht kan worden. Het stelt u vervolgens in staat om te kijken welke oplossingsrichtingen er zijn en welke het meest passend zijn in uw situatie.

Kunt u zelf het tekort overbruggen? Moet u een beroep doen op crediteuren en/of de bank, of zijn er nog andere mogelijkheden? Zorg dat u in ieder geval de tijd heeft om de opties te bezien en in overleg te treden met partijen. Dit geeft nu - maar ook straks - meer rust. En het stelt u in staat om de focus geheel op de eigen bedrijfsvoering en nieuwe teeltopstart te leggen.
Cash is king. Die bedrijfskundige uitdrukking geldt nog steeds. Schakel op tijd met uw adviseur en hou grip op uw liquiditeit.