Draagvlak

01-05-2020

Bijzondere situatie waar we in zitten: Enerzijds is de vollegrondsgroenteteler is meer dan ooit onderdeel van de maatschappij door de intensieve contacten met de supermarkten en de toegenomen belangstelling voor plantaardig. Anderzijds lijkt de tegenstelling tussen landbouw en maatschappij enorm groot.

Het is lastig om te duiden wat de oorzaak daar van is maar wel duidelijk is dat de ontwikkeling op de land- en tuinbouwbedrijven wordt bepaald door maatschappelijk draagvlak. En om dat draagvlak te behouden en te versterken is een openheid nodig. Openheid over hoe en waarom dingen gebeuren maar ook over waarom dingen niet of nog niet kunnen.

Gegeven is dat de maatschappij steeds meer wordt gestuurd door enkelvoudige boodschappen. Oneliners of quotes bepalen de meningen. Nuancering is bijna niet mogelijk. Terwijl ingewijden weten dat er altijd nuancering is, twee kanten aan de zaak, een mits en een maar.

Wellicht is het ontwikkelen van een heldere en eenduidige boodschap noodzakelijk om de sector te laten zien aan de maatschappij. Dan wel graag een boodschap die een beetje plezier uitstraalt. Iets in de vorm van 'groente zijn leuk' of 'groente zijn lekker'.