Rust

14-01-2020

Wat maakt dat een onderneming door ontwikkeld en een stabiele positie in de markt behoud? De belangrijkste succesfactor is de ondernemer. Maar dan nog: wat doet een ondernemer dan om zijn bedrijf succesvol te laten groeien.

Eén van de ondernemers in de vollegrondsgroente die ik onlangs sprak over het programma 'onbeperkt groeien', gaf een verhelderend inzicht. Het belangrijkste volgens deze ondernemer is 'rust'. Daarmee bedoelt hij rust om vooruit te kunnen kijken en om analyses te maken van de verschillende processen in het bedrijf. Hij gaf toe dat ook hij door schade en schande wijs was geworden. Op zeker moment was hij dag en nacht bezig met gewasverzorging, oogsten en contacten met de markt onderhouden. Tegelijkertijd ging er heel veel fout en kreeg hij kwaliteitsopmerkingen van de klanten.

Na grondige analyse, uiteraard in de winter, was de conclusie om zijn eigen taken weg te leggen bij medewerkers. Daarmee creëerde hij voor zichzelf ruimte om andere dingen goed te doen. Inmiddels is hij zover dat niemand in het bedrijf weet wat hij doet maar als het ingewikkeld wordt is hij wel de vraagbaak en komt altijd met een oplossing. Door de rust die hij voor zichzelf gecreëerd heeft, is zijn bedrijf gegroeid en heeft een stabiele klantengroep aan zich gebonden.

Is dit een succesverhaal? Nee het is gewoon een gevolg van een actie die hoort bij ondernemerschap waarbij ook het eigen presteren continu wordt beoordeeld en verbeterd. En bij dit ondernemerschap hoort ook creëren van rust zodat nagedacht kan worden over de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers.

En ga maar na, daar waar bedrijven goed functioneren, loopt logistiek lekker en is de oogst goed geregeld. Dat straalt een bepaalde rust uit in het bedrijf en dat heeft zijn effect op het functioneren binnen het bedrijf. Daarmee is rust niet een randvoorwaarde voor ondernemerschap maar vooral een resultaat van ondernemerschap.

Ulko Stoll