Actuele satellietbeelden voor aanvullende perceelgegevens 

Voor een optimale teelt wordt steeds meer en vaker data gebruikt. Een groot deel van de data is aanwezig in de eigen bedrijfsvoering maar er is ook extern gereedschap waarmee gegevens wordt verzameld. Deze gegevens gekoppeld aan de eigen gegevens leveren inzicht in genomen beslissingen en de gevolgen. En de verzamelde gegevens vormen een basis voor toekomstige beslissingen.


Blokkenkaart

Eén van de externe tools waarmee gegevens worden verzameld zijn de perceelskaarten van FieldScout. FieldScout maakt het mogelijk om perceelskaarten te bekijken op basis van satellietbeelden. De huidige beelden van FieldScout hebben een pixelgrootte van 10 * 10 meter. Daarmee ontstaat een blokkenkaart van een perceel dat middels kleuren een aantal variabelen weergeeft.

FieldScout maakt gebruik van satellietbeelden gemaakt door een satelliet die om de drie dagen over Nederland vliegt. Dat leidt tot 15 a 20 bruikbare beelden per groeiseizoenr. Dat levert geen informatie die direct gebruikt kan worden, maar levert wel genoeg beelden op om de ontwikkeling in het perceel te volgen en eventueel bij te sturen.

Vanaf 2022 zal het mogelijk zijn om met nieuwe satellieten bijna dagelijkse beelden weer te geven met een pixelgrootte van 3*3 meter, waarbij dus zowel frequentie als resolutie flink worden verbeterd.


Gratis

Gebruikers van FieldScout kunnen het gewenste perceel eenvoudig selecteren . De percelen zijn al ingelezen op basis van RVO gegevens. Het is een kwestie van aanklikken en een naam geven om het perceel toe te voegen aan het eigen dashboard. Het programma van FieldScout houdt niet star vast aan RVO gegevens: het is eenvoudig mogelijk om percelen te splitsen of perceelsgrenzen aan te passen .

Jan Wijnen van FieldScout licht de beelden toe:" De basisgegevens zijn gratis inzichtelijk voor alle percelen in Nederland. Dit zijn een Prestatiekaart (samenvatting/optelling van alle biomassakaarten van het vorige teeltseizoen) en een Hoogtekaart. Op de Prestatiekaart is in kleurenscharkering en een legenda te zien wat de opbrengstpotentie van het perceel is op basis van de biomassametingen van de satellietkaart. Met name de verschillen in het perceel worden daarmee inzichtelijk. Voor de Hoogtekaart geldt hetzelfde." De legenda kan zowel perceel specifiek als gemiddeld over Nederland worden ingesteld.


Actuele Kaarten

Tegen een vergoeding wordt de Prestatiekaart uitgebreid met actuele kaarten die gemaakt zijn in het huidige teeltseizoen en biedt daarmee de mogelijkheid om de foto's achter elkaar te bekijken om de ontwikkeling gedurende het seizoen te zien. Binnen het abonnement zijn Biomassa, Bijgroei, Stikstof, en Scouting-kaarten te bekijken die zijn gemaakt op basis van dezelfde beelden. Ook hiervoor geldt dat deze in een tijdsbalk eenvoudig zijn te bekijken. Je kunt eenvoudig kaarten wisselen, waardoor je met de app je perceel daadwerkelijk kunt scouten en nagaan waar eventuele verschillen vandaan kunnen komen. Voor een extra tarief is een eenmalige Bodemzonekaart te bekijken waarmee de verschillen in bodemstructuur van het perceel zijn te zien. De voor iedereen toegankelijke prestatiekaart en hoogtekaart is een extra informatiemogelijkheid in het geval huurpercelen beoordeelt moeten worden.


Jezelf zien

FieldScout is zowel via de computer als via een app op de telefoon te bekijken. Bij gebruik van de app kun je jezelf zien op het perceel. Daarmee kun je naar een bepaalde plek op het perceel lopen waarvan te zien is dat deze een afwijkende kleur heeft. Die kan gemarkeerd worden in de app zodat deze specifieke plaats geanalyseerd kan worden samen met andere data. En gericht kan worden behandeld met bijvoorbeeld een extra kunstmest- of compostgift.

Data en gegevensanalyse horen bij de toekomst van de teelt. Om data te verzamelen zijn er verschillende mogelijkheden. Het is aan de teler om de juiste tools te verzamelen en te proberen. FieldScout is één van de mogelijkheden.

Contactgegevens FieldScout: www.bioscope.nl

Beschikbare kaarten in FieldScout

Prestatiekaart 2020: De Prestatiekaart geeft je inzicht in de opbrengst-potentie van een perceel en de verschillen daarin.

Hoogtekaart: Deze AHN-kaart geeft de hoogte boven NAP aan van een perceel. Verschillen in hoogte zijn onder andere van invloed op de waterhuishouding.


Biomassakaart: meet de hoeveelheid biomassa op een perceel en de variatie daarin.

Stikstofkaart: Deze kaart toont de hoeveelheid stikstof in het blad en de variatie daarin in een perceel.

Bijgroeikaart: Op de bijgroeikaart kunt u zien hoeveel biomassa/blad er bijgegroeid is

Scoutingkaart: Scoutingkaarten geven de afwijkingen tov de gemiddelde groei binnen een perceel.

Bodemzonekaart: Deze kaart laat verschillen in de bodemstructuur van een perceel zien. Het geeft plaats en omvang van 5 verschillende bodemzones aan binnen een perceel.