Interview Michiel van Mol

Het is precies die omgeving waarin Michiel van Mol zich als een vis in het water voelt. De technical sales representative van Syngenta heeft de spruitensector zien veranderen. "Het areaal kromp de laatste jaren slechts licht maar het aantal telers is sterk afgenomen. De overblijvende ca. 60 bedrijven zijn fors in omvang gegroeid en de teelt wordt steeds professioneler. Ik vind het een uitdaging om daar een bijdrage aan te mogen leveren en de sector naar een nog hoger plan te tillen."


Kwaliteit vasthouden

In de dagelijkse praktijk is Michiel vooral bezig met het vermarkten van de Syngenta rassen en het     opvangen van signalen die richting kunnen geven aan de veredelingsactiviteiten van de zaadfirma. "De groei van het geschoonde spruiten segment is daar een mooi voorbeeld van", vertelt hij. Wij pakten dat bij Syngenta snel op en we hadden er met Trimstar en Trimtop ook vlot twee geschikte rassen voor." Ook op de normale versmarkt is Syngenta volgens Michiel prima vertegenwoordigd. "In het vroege segment is Abacus ons belangrijkste visitekaartje.Niet de makkelijkste in de teelt maar de meeste telers kennen Abacus al heel lang en weten hoe ze kilo's en de kwaliteit waar het ras om bekend staat moeten telen." In het middensegment heeft Cobelius dezelfde kenmerken maar die is makkelijker in de teelt. Martinus geeft ook veel en vooral goede kwaliteit spruiten; die kwaliteit blijft op het veld ook lang in stand. "Eigenlijk is dat een kenmerk van al onze rassen", zegt Michiel. "Je kunt onze rassen lang op het veld laten staan zonder kwaliteitsverlies en ook na de oogst houden ze zich prima." Michiel attendeert ook nog even op Marcantus en Hey Melis. "Die zitten tussen vroeg en midden in en hun aandeel groeit."


Kwaliteit tot aan de consument
Naast contacten met klanten is ook de interactie in het spruitenteam van Syngenta belangrijk voor Michiel. "We hebben een mooie jonge club voor de Benelux en Engeland. We gaan meerdere keren per jaar met het team de nieuwe rassen en de proeven langs in de verschillende landen. We informeren elkaar over belangrijke ontwikkelingen en we volgen soms ook samen trainingen. Laatst nog een bemestingscursus." Ook de afzetkant heeft Michiel's aandacht. "Het is een hele uitdaging om spruitjes netjes in de supermarkt te krijgen. En het is lastig om duurzame contacten te leggen met de schakels na de eerste inkoper. Maar ik zie het als onze verantwoordelijkheid om de retail te betrekken bij de kwaliteitszorg tot aan de consument. Wij informeren ze zo goed mogelijk maar het is helaas nog vaak eenrichtingsverkeer."


Geslaagde teelt
Zoals gezegd is Michiel in z'n element als hij onder de klanten is. En die contacten gaan verder dan het aanprijzen van de Syngenta rassen. "De spruitenteelt is een hele uitdaging", vertelt Michiel. "Het gewas staat lang op het land en krijgt te maken met allerlei omstandigheden en verschillende belagers. Ongeschonden de eindstreep halen is daardoor een hele kunst. Het motiveert mij om een bijdrage aan te leveren aan een geslaagde teelt." Concreet betekent het dat Michiel ook adviezen geeft over bemesting en gewasbescherming en desgewenst ook bijeenkomsten met deskundigen belegt. "En in de winter help ik, als ze dat willen, met de areaalplanning. De telers mogen mij altijd bellen." Buiten zijn en contact met de klant vindt hij het leukste van z'n werk. Spruitentelers mogen hem altijd bellen. Michiel van Mol volgt 'zijn' gewas van de veredeling tot in de supermarkt. En zijn motto is dat het altijd beter kan.


Resistenties
Bij de toekomstige veredeling zal Syngenta volgens Michiel vooral inzetten op een mildere smaak van de spruiten en het inkruisen van resistenties tegen ziekten en plagen. "Die resistenties zijn lastig", weet Michiel, "Maar er gaan oplossingen komen. We hebben nu al rassen die sterk zijn op light leafspot. En voor Martinus kan vrijstelling worden gevraagd voor gebruik in de biologische sector omdat hij sterk is op schimmelziekten. Als ik zie hoeveel rasnummers wij hebben staan in onze proeven, gaat er de komende jaren nog genoeg gebeuren. Syngenta blijft fors investeren in spruitkool."