Nemaslug effectief middel tegen groeiend probleem van naaktslakken
Tekst hier invullen...

Naaktslakken zijn een toenemend probleem in zowel de glastuinbouw als de akkerbouw en vollegronds groententeelt. De aanwezigheid van naaktslakken leidt tot vraatschade en uitwerpselen of slijmsporen, die het gewas vervuilen. Steeds meer telers doen daarom met succes een beroep op Nemaslug aaltjes. Ook onderzoeker Klaas van Rozen van Wageningen Plant Research in Lelystad is positief over de effectiviteit van aaltjes.

"In laboratoriumproeven, waarbij we voldoende aaltjes gegarandeerd in contact brengen met de slak, constateren wij vaak een werking van Nemaslug van 100%," aldus Van Rozen. "De resultaten van proeven in spruitkool, groene asperges en kasorchideeën laten zien dat ook in de praktijk een goede effectiviteit kan worden behaald, afhankelijk van de dosering en de omstandigheden, waaronder Nemaslug wordt ingezet."

Ideale toepassingsomstandigheden

De onderzoeker van Wageningen Plant Research adviseert om de aaltjes in te zetten bij vochtige omstandigheden, op het moment dat de slakken actief zijn. "Slakparasitaire aaltjes zijn bij uitstek geschikt, omdat ze van vrijwel dezelfde vochtige omstandigheden houden als slakken. Droogte is ongunstig voor beide organismen." Van Rozen raadt tevens aan om de aaltjes daar te brengen waar de plaag is. "Pas Nemaslug daarom in buitenteelten bij voorkeur toe na of tijdens een lichte regenbui, het liefst in de avonduren wanneer de slak actief wordt."

In de toplaag brengen

Te veel water kan volgens Van Rozen, afhankelijk van de bodemsituatie, leiden tot uit- of afspoeling van aaltjes, waardoor deze niet benut worden. "Vermijd instraling, zet Nemaslug dus alleen in bij bewolkte omstandigheden. Door te zorgen voor voldoende vochtige omstandigheden zorg je er voor dat het aaltje in de toplaag wordt gebracht, waar hij op zoek gaat naar de slakken. Naaktslakken brengen namelijk het grootste deel van hun leven door in de bodem." Eenmaal in de bodem dringen de aaltjes via natuurlijke lichaamsopeningen de slak binnen. Een geïnfecteerde naaktslak stopt binnen een paar dagen met vreten en sterft daarna af.

Strategie slakkenbestrijding

Anders dan bij strooikorrels, waarbij de slak gelokt moet worden, gaan aaltjes zelf actief op zoek naar naaktslakken. "Nemaslug is bij een juiste toepassing en onder de juiste omstandigheden dan ook minimaal zo effectief als de inzet van slakkenkorrels," aldus Van Rozen, die de lange werkingsduur van zes weken als een sterk punt beschouwt. Het inzetten van Nemaslug aaltjes aan de akkerranden en slootkanten kan volgens de onderzoeker een goede strategie zijn om indringing van slakken in het perceel te voorkomen. "Het is een beetje afhankelijk van de situatie. Op zandgronden vindt veelal migratie vanuit begroeide randen plaats. Op kale zandgronden, waar de jonge planten net bovenkomen, hebben de naaktslakken geen schuilplaatsen, waar ze overdag kunnen verblijven. Op de zwaardere kleigronden zijn daarentegen vaak voldoende scheuren en gaten aanwezig, waardoor de slakken, met name de schadelijke akkerslakken, overdag op het gehele perceel kunnen schuilen. Wanneer de teler de ervaring heeft dat de schade vooral langs de randen optreedt, is het verstandig om Nemaslug in te zetten op de eerste 10 meter van het perceel."

Brede werking

Nemaslug werkt effectief tegen naaktslakken en bestrijdt volgens Van Rozen een groot aantal verschillende soorten. "Wij hebben Nemaslug voornamelijk getest op de gevlekte akkerslak en op enkele soorten wegslakken. Op die slakken constateren wij een goede werking." Ook op andere bodemslakken heeft Nemaslug een goede werking.

Jan Hendriks, van Tekstbureau Blitz

"In laboratoriumproeven constateren wij vaak een werking van Nemaslug van 100%"