Nieuwe fysio’s van valse meeldauw in spinazie

De Internationale WerkGroep Peronospora in spinazie (IWGP) heeft twee nieuwe fysio's van valse meeldauw (Peronospora effusa) in spinazie benoemd. Dit deed de IWGP op basis van onderzoek naar isolaten uit grote productievelden en uit kleine doelbewust aangelegde vangveldjes voor valse meeldauw. Isolaat SP1924 - gevonden in Europa - is benoemd als type-isolaat van fysio Pe: 18. Isolaat UA202001E - gevonden in de VS - is benoemd als type-isolaat van Pe: 19. Beide fysio's vormen een grote bedreiging voor de spinazie-industrie in de hele wereld en resistentie tegen deze nieuwe fysio's is belangrijk.

Leden van de IWGP gebruiken een vaste set van differentiële rassen of lijnen (met verschillende resistenties) om fysio's van valse meeldauw op spinazie te definiëren aan de hand van hun virulentiepatroon op de set. De IWGP publiceert de virulentiepatronen van alle fysio's op de website van de International Seed Federation.

Fysio Pe: 18 kan NIL2, 3, 4, 5, Pigeon, Caladonia en Meerkat infecteren. Fysio Pe: 18 is gevonden in de VS in 2015 tot 2018, niet in 2019 en 2020. De afgelopen drie jaar is fysio Pe: 18 steeds vaker in Europa teruggevonden. Fysio Pe: 19 kan NIL1, 2, 4, 5, 6, Pigeon, Meerkat en Hydrus infecteren. Pe: 19 is tot nu toe alleen gemeld vanuit de VS.

De IWGP kijkt voortdurend of er nieuwe fysio's zijn ontstaan door verdachte isolaten te vergelijken met bestaande fysio's. Hierdoor bevordert IWGP een consistente en heldere communicatie tussen zaadbedrijven en met telers over resistentie-brekende fysio's die sterk genoeg blijken om in opeenvolgende jaren te kunnen overleven, die in een groot gebied voorkomen, en aanzienlijke economische schade geven.

De IWGP werkt internationaal en via Plantum in Nederland. De IWGP bestaat uit vertegenwoordigers van spinaziezaadbedrijven (BASF, Bayer, Bejo, DeSeed, Enza, Pop Vriend, Rijk Zwaan, Sakata, Syngenta, Takii en Vilmorin) en Naktuinbouw, en wordt ondersteund door publiek onderzoek van de Universiteit van Arkansas. Onderzoekers uit de hele wereld zijn welkom om zich aan te sluiten bij het initiatief van de IWGP om de gemeenschappelijke differentiële set te gebruiken bij het toetsen van nieuwe isolaten. Alle type-isolaten en zaden van de differentiële set zijn verkrijgbaar bij Naktuinbouw.