Nieuwsbrief Spruiten-collectief december 2020


Nieuwsbrief december 2020

Rond sinterklaas zijn de bedrijfsleven participanten van het spruitenplatform geïnformeerd door de onderzoekers en de toeleveranciers/adviseurs. Dit heeft plaats gevonden in een digitale meeting via Microsoft teams. Met de ervaring met deze digitale bijeenkomst hebben we een opzet gemaakt voor een vergelijkbare digitale bijeenkomst voor de deelnemers van het spruiten-collectief.


Digitale spruitenbijeenkomst op 21 januari om 19:30 uur.


Tijdens deze bijeenkomst wordt per onderzoeksthema de resultaten toegelicht door één van de leveranciers/adviseurs. Na de toelichting kunnen vragen worden gesteld.


Exclusief

De digitale bijeenkomst is exclusief voor de deelnemers van het spruiten-collectief. Rond 10 januari ontvangen de deelnemers de uitnodiging. Hierin staat de link om in te loggen. Deze wordt op 20 januari nog een keer verstuurd. Na inloggen kom je in de wachtkamer en wordt je toegelaten. Tijdens de bijeenkomst zijn alle deelnemers te zien en wordt de presentatie getoond.


Van alle onderzoeksthema's zijn of (Spruitcasts) gemaakt met de belangrijkste conclusies. Ook deze zijn exclusief voor de deelnemers van het spruiten-collectief met uitzondering van het introductiefilmpje. Van alle onderzoeksthema's zijn filmpjes of podcasts (Spruitcasts) gemaakt met de belangrijkste conclusies. Ook deze zijn exclusief voor de deelnemers van het spruiten-collectief met uitzondering van het introductiefilmpje.

De link naar de filmpjes worden verstuurd in week 53.

De Spruitcasts zijn opgenomen in november. Per onderzoeksthema licht één van de adviseurs van Agrifirm, CZAV en Van Iperen het onderwerp toe. In deze 'Spruitcasts' zijn zowel het gewas, de plaag als een aantal onderzoektabellen te zien.

Wanneer er na het bekijken van de Spruitcasts vragen zijn kunnen deze ook direct op het moment van bekijken worden gesteld. Dat kan via vraag@spruiten-collectief.nl.

Met deze aanpak proberen we de resultaten van het spruiten-platform bij de deelnemers onder de aandacht te brengen. En resultaten zijn er.


Onderzoeken

De onderzoeksthema's zijn:

  • Een proef gericht op insectenbestrijding in een voor trips gevoelig ras
  • Plantbehandelingen gericht op met name koolvlieg, luis en koolwittevlieg
  • Fungicidenproef met speciale aandacht voor PlanetProof en residuarme teelt
  • Een slakkenproef      
  • Een aparte luizenproef

Inmiddels zijn alle objecten geoogst en beoordeeld met uitzondering van een slakkenobject en een object waarin nog een beoordeling van Light Leaf Spot gaat plaats vinden eind december.

Op de digitale bijeenkomst zijn alle resultaten bekend.


Onderzoek

Het spruitenplatform ligt in 2020 in Mijnsheerenland op het bedrijf van Kleijwegt. De totale beteelde oppervlakte is circa 1,2 ha. Dat is voor een proefveld groot. Het spruitenplatform bestaat uit maar liefst 48 objecten waarbij het trips thema het meest uitgebreid is.

Na een offerte ronde met drie onderzoeksinstellingen is Proeftuin Zwaagdijk uit de bus gekomen als de meest geschikte partij voor uitvoering van het praktijkdeel in het spruitenplatform.


Duurzame Koolteelt

Het andere deel op het spruitenplatform is de uitvoering van Duurzame Koolteelt. In Duurzame Kool Teelt wordt gezocht naar een systeemaanpak waarin plantweerbaarheid en biostimulanten in combinatie met gunstige omstandigheden leiden tot optimale teeltsystemen. Ook weerbaarheid van rassen is onderdeel van de proeven. Onderdeel van Duurzame Koolteelt is signaleren en lokken van insecten d.m.v. hormoonvallen.


Het spruiten-collectief is initiatiefnemer van het spruitenplatform en is participant in Duurzame Koolteelt. Duurzame Koolteelt is een zogenaamde PPS waarbij de overheid via de topsectoren subsidie geeft aan onderzoek dat wordt gedragen door het bedrijfsleven. Grofweg subsidieert de overheid voor iedere Euro van het bedrijfsleven een extra Euro. Duurzame koolteelt gaat ook over de ander koolsoorten. Voor Duurzame Koolteelt is Proeftuin Zwaagdijk de aangewezen uitvoerder.

Leden die mee willen praten en denken over de invulling van onderzoek kunnen zich aanmelden via onderzoek@spruiten-collectief.nl.


Aangesloten areaal

Het totaal areaal aangesloten bij het Spruiten-collectief is op dit moment 1.827 ha. Dat is ca. 70% van het spruitenareaal in Nederland. En dat is 56% van de Nederlandse spruitentelers. Daarmee laten de spruitentelers zien dat ze in staat zijn om collectief samen te werken op basis van vrijwilligheid. Dat neemt niet weg dat er nog telers niet aangesloten zijn. Ze kunnen zich nog aanmelden op aanmelden@spruiten-collectief.nl.


Knelpunten oplossen dankzij spruitensector

Het Spruiten-collectief is vertegenwoordigd in de middelenwerkgroep van LTO en het collectief heeft direct contact met de beleidsspecialist van het GroentenFruit Huis. Dat betekent dat er routes open liggen maar toelating van middelen vraagt altijd een stof specifieke route. Daarvoor is contact met de toelatingshouder zeker zo belangrijk als inzicht in de juiste route. Belangrijk daarvoor is wel dat de coöperatie gevoed wordt. Dat kan via mailadres: knelpunt@spruiten-collectief.nl.


Netwerken

De huidige maatschappij is een netwerk maatschappij. Zowel de spruitentelers individueel en als collectief moeten netwerken om resultaten te bereiken. Het Spruiten-collectief richt zich op kennis en kennisontwikkeling. Voor de communicatie van kennis maakt het Spruiten-collectief gebruik van initiatieven die er zijn zoals het Spruitenplatform, de studieclub van Vollegrondsgroente.net en de toeleveranciers Agrifirm, CZAV en Van Iperen. Ook de zaadbedrijven komen intensief op de teeltbedrijven en zijn onderdeel van het kennisnetwerk van Spruiten-collectief. Overigens ondersteunen al deze organisaties de gezamenlijkheid van het Spruiten-collectief.


Wensen

Zijn er aanvullende wensen of ideeën voor onderzoek of kennisontwikkeling? Geef deze dan aan op wensen@spruiten-collectief.nl.


Communicatie

De nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verspreid aan de leden. Daarnaast zal vakblad 'v/d Grond' worden gebruikt om zowel de leden als de enkele niet leden te informeren. Leden kunnen zich via de www.spruiten-collectief.nl aanmelden voor specifieke informatie over de coöperatie.


Informatie

Meer weten neem gerust contact op. Zijn er collega's die nog geen lid zijn van het Spruiten-collectief, kom erbij in het belang van nieuwe kennis.