Nieuwsbrief Spruiten-collectief november 2021

Nieuwsbrief november 2021

De meeste waarnemingen op het spruitenplatform zijn gedaan. Dat levert nieuwe informatie op maar ook zorgen. In de participantenbijeenkomst op 17 november is uitgebreid stil gestaan bij de snelheid waarin kaders kleiner worden gemaakt.


Spruitendag uitgesteld!!

De geplande spruitendag gaat niet door op 27 november. De randvoorwaarde voor het organiseren van een netwerkbijeenkomst zoals we dat voor ogen hebben past niet in de huidige regelgeving. Zodra het weer mogelijk is zal de spruitendag plaats vinden. Indien mogelijk in december en anders in januari of februari.


Informatiedag participanten

Op 17 november hebbe de participanten van het spruitenplatform een bezoek gebracht aan het platform. Deze hebben hetzelfde programma gevolgd

als de telers op 23 oktober. Interessant onderdeel van de discussie was de onmogelijkheid om aan de wettelijke kaders te voldoen. Zowel synthetische als biologische middelen verdwijnen in rap tempo. En toelating van nieuwe beheersmiddelen moeten aan steeds zwaardere eisen voldoen. Met als gevolg dat er nauwelijks nieuwe middelen worden toegelaten. Dat is Europees beleid. Opgemerkt werd dat Europa steeds meer op een eiland komt te zitten: fabrikanten lopen om het 'eiland Europa' heen.


Informeren politiek

Vanuit de discussie over de onmogelijke wettelijke kaders is de politiek uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het spruitenplatform. Dat heeft geleid tot een aantal afspraken voor bezoek op lange termijn en een aantal telefonische en mailcontacten.

Filmpje

Om de maatschappij en de politiek te informeren wordt op dit moment gewerkt aan een filmpje waarin o.a. spruitentelers vertellen welke beperkingen er zijn bij uitvoering van ingezet beleid. Dit filmpje is bedoelt om uitleg te geven maar ook om maatschappij en politiek de zorgen van de sector duidelijk te maken. Zodra dit filmpje klaar is, krijgen jullie bericht.


Onderzoek 2021 groter dan ooit

Leden die mee willen praten en denken over de invulling van onderzoek kunnen zich aanmelden via onderzoek@spruiten-collectief.nl.


Aangesloten areaal

Het totaal areaal aangesloten bij het Spruiten-collectief is op dit moment nagenoeg 85% van het spruitenareaal in Nederland. Daarmee laten de spruitentelers zien dat ze in staat zijn om collectief samen te werken op basis van vrijwilligheid. Dat neemt niet weg dat er nog telers niet aangesloten zijn. Ze kunnen zich nog aanmelden op aanmelden@spruiten-collectief.nl.


Knelpunten oplossen dankzij spruitensector

Het Spruiten-collectief is vertegenwoordigd in de middelenwerkgroep van LTO en het collectief heeft direct contact met de beleidsspecialist van het GroentenFruit Huis. Dat betekent dat er routes open liggen maar toelating van middelen vraagt altijd een stof specifieke route. Daarvoor is contact met de toelatingshouder zeker zo belangrijk als inzicht in de juiste route. Belangrijk daarvoor is wel dat de coöperatie gevoed wordt. Dat kan via mailadres: knelpunt@spruiten-collectief.nl


Netwerken

De huidige maatschappij is een netwerk maatschappij. Zowel de spruitentelers individueel en als collectief moeten netwerken om resultaten te bereiken. Het Spruiten-collectief richt zich op kennis en kennisontwikkeling. Voor de communicatie van kennis maakt het Spruiten-collectief gebruik van initiatieven die er zijn zoals het Spruitenplatform, de studieclub van Vollegrondsgroente.net en de toeleveranciers Agrifirm, CZAV en Van Iperen. Ook de zaadbedrijven komen intensief op de teeltbedrijven en zijn onderdeel van het kennisnetwerk van Spruiten-collectief. Overigens ondersteunen al deze organisaties de gezamenlijkheid van het Spruiten-collectief.

Wensen

Zijn er aanvullende wensen of ideeën voor onderzoek of kennisontwikkeling? Geef deze dan aan op wensen@spruiten-collectief.nl.


Communicatie

De nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verspreid aan de leden. Daarnaast zal vakblad 'v/d Grond' worden gebruikt om zowel de leden als de enkele niet leden te informeren. Leden kunnen zich via de www.spruiten-collectief.nl aanmelden voor specifieke informatie over de coöperatie.


Informatie

Meer weten neem gerust contact op. Zijn er collega's die nog geen lid zijn van het Spruiten-collectief, trek ze erbij in het belang van het collectief.