Ondersteuning bij duurzaamheidsvraagstukken

Sinds afgelopen december is Vollegrondsgroente.net gecertificeerd als adviesorganisatie voor adviseren op gebied van duurzame en weerbare teeltsystemen. Dat betekent dat telers van vollegrondsgroente een adviesvoucher kunnen aanvragen die wordt toegekend aan Vollegrondsgroente.net. Daarvoor wordt een traject geleverd dat gericht is kennisoverdracht voor weerbare teeltsystemen. Ook is het mogelijk om vouchers te 'stapelen'. Met deze gestapelde vouchers kan een grotere opdracht worden gegeven waarbij onderzoek en demonstratie mogelijk is.


Verdieping

Onderwerpen die passen binnen het kader van deze regeling zijn inzet van biostimulanten, effectiviteit van natuurlijke processen, invloed van omgeving op de teelt. Binnen dit kader is het mogelijk om verdieping in een breed scala aan onderwerpen te realiseren.


"Adviesvouchers verzilveren bij Vollegrondsgroente.net"


Aanvraag

De aanvragende teler heeft geen kosten. De aanvragende teler moet inloggen bij RVO en een aanvraag doen voor advies in de SABE regeling. Daar dient dan de gewenste adviseur aangeklikt te worden.

De SABE regeling is een regeling van het ministerie van landbouw voor telers die meer willen weten over duurzame bedrijfsvoering. SABE staat voor Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie.

De voucher waarde is maximaal € 1.500 waard is. Hiermee wordt de adviseur of betaald. per aanvraagperiode kan één keer een voucher worden aangevraagd.

De advies voucher kunnen alleen ingezet worden bij een erkende bedrijfsadviseur. Voor advies in groepen geldt dat deze groep niet meer dan 15 deelnemers telt. Vollegrondsgroente.net heeft erkende bedrijfsadviseurs in huis

Naast adviesvouchers zijn er ook cursusvouchers en zijn er subsidiemogelijkheden voor demonstratieactiviteiten. De cursusvouchers kunnen ingezet worden bij een aantal scholingsinstanties. De demonstratieactiviteiten dienen begeleid te worden door erkende bedrijfsadviseurs waaronder Vollegrondsgroente.net.

De eerstvolgende aanvraagperiode start vooralsnog op 1 maart. De ervaring leert dat direct bij opening een voucher moet worden aangevraagd omdat budget beperkt is. Meer weten neem contact op met Vollegrondsgroente.net


BAS erkend


Contactgegevens: advies@vollegrondsgroente.net