Onderzoek gepresenteerd door Bladycol

In een bijeenkomst tijdens de open dagen van de diverse veredelaars zijn de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd dat is aanbesteed door het bladgewassencollectief. Ruud Hoitink van Proeftuin Zwaagdijk gaf een overzichtelijk beeld van de diverse schema's en de voorlopige resultaten.Kansen

Het onderzoek is opgezet in drie varianten waarbij twee onderzoeken in ijsbergsla verdeeld over regio's in Nederland en een proef in andijvie. Het onderzoek is gericht op insecticiden waarbij diverse alternatieve schema's als alternatieven voor de zaadcoating zijn getoetst. De resultaten die Hotink liet zien waren de resultaten van de proef in Volkel
Daarbij is zowel naar rups, luis als trips gekeken. Voor de bestrijding van rupsen zijn drie alternatlieve schema's beter dan de standaard. En de standaardbehandeling was een schema met Movento, Tracer en Decis. In dezelfde proef waren zeven alternatieve schema's vergelijkbaar met de standaard. Ook waren drie alternatieve schema's tegen trips beter dan de standaardbehandeling. 


De alternatieve schema's werden onder code gepresenteerd omdat het om voorlopige conclusies gaat op basis van een onderzoek. Hoitink liet wel doorschemeren dat in de veelbelovende alternatieve schema's interessante groene middelen zijn getoetst. Dat biedt kansen voor de toekomst in chemie maar ook groene middelenEnergie
Een andere mooi ontwikkeling is dat de energie die het bladgewassencollectief ontwikkeld heeft geleid tot een aanvraag bij de topsector tuinbouw & uitgangsmateriaal. In die aanvraag is een meerjarig onderzoeksproject beschreven dat zich richt op toekomstbestendige bladgewassenteelt. Zowel het bladgewassencollectief Bladycol als de meeste toeleveranciers hebben zich gecommitteerd aan deze aanvraag. Bij verspreiding van deze versie van 'v/d Grond' zal bekend zijn of deze aanvraag positief dan wel negatief beoordeeld is. Via www.bladycol.nl is de actuele informatie te vinden.Informatie.


Eind november zijn de resultaten van het onderzoek bekend. In een netwerk bijeenkomst zullen deze worden gedeeld en wordt ruimte gegeven voor de seizoensevaluatie.
Meer weten neem gerust contact op. 


Zijn er telers die informatie willen hebben of willen deelnemen, dat kan altijd voor eigen kennis en in het belang van het collectief

contact@bladycol.nl.

Ulko Stoll