Onderzoeksveld weersbestendige broccoli

Onderdeel van het project weersbestendige broccoli is een rassenvergelijking in combinatie met stikstoftrappen.