Ondiep ploegen met resultaat

De bodem is de basis voor een optimale plantengroei. De aandacht voor bodembewerking is dan ook niet zo vreemd. Een recente ontwikkeling is het zogenaamde 'boven over Eco ploegen'. Dat is anders dan de naam doet vermoeden niet exclusief verbonden aan de ecologische teelt, de methode kent wel zijn herkomst in de ecoteelt. De essentie van boven over Eco ploegen is ondiep ploegen met een diepte van 10 tot 22 cm. Denk aan het idee van een stoppelploeg.


Mooi ploegbeeld

De Spaanse fabrikant Ovlac heeft een ploeg ontwikkeld die bij een beperkte ploegdiepte toch zorgt voor onderploegen van gewasresten. Door de vorm van het rister en de combinatie met een dwarsrister ontstaat een mooi ploegbeeld. De motivatie voor de Spanjaarden om deze ploeg te ontwikkelen was de grote hoeveelheid stenen in de ondergrond. In Nederlandse omstandigheden is het met deze ploeg mogelijk om de gewasresten in de bovenste laag van de bouwvoor te houden. En juist daar zijn de voedingsstoffen nodig voor de weggroei van de planten. T.o.v. een niet kerende grondbewerking is met een Eco ploeg geen of in ieder geval beduidend minder doodspuit middel nodig.Niet rijden in de ploegvoor

Door de ploeg opnieuw te ontwikkelen heeft de Spaanse fabrikant ook gewerkt aan de trekkracht van de ploeg. De tractor voor de Eco ploeg rijdt niet in de voor maar recht voor de ploeg. De ontwikkelde ploeg is een 8 schaar met een werkbreedte van 3.30m. De tractor rijdt in het midden voor de ploeg. Daarmee is rijden in, en aandrukken van de ploegvoor verleden tijd. Door de gelijkmatige trekkracht verdeling is een treklijnverstelling niet meer nodig. En minder diepte vraagt beduidend minder vermogen van de tractor.


Positief

Mechanisatiebedrijf Koeckhoven.net uit de Schermer verkoopt de Ovlac ploeg in Nederland. Afgelopen jaar heeft Koeckhoven bij verschillende bedrijven de ploeg gedemonstreerd in zowel biologische als gangbare teelten. De reacties waren onverkort positief. Inmiddels heeft Koeckhoven.net een mooie verzameling filmpjes verzameld op hun facebook pagina: www.facebook.com/koeckhoven.net.

De werking van de Eco ploeg zit tussen een reguliere ploeg en niet kerende grondbewerking. Daarmee is het mogelijk om menging van gewasresten in de bovengrond te houden en toch een schoon ploegbeeld te realiseren. Daarmee wordt het waterbergend vermogen en de natuurlijke opbouw van organische stof in stand gehouden. En wordt slempvorming voorkomen. We proberen de Eco ploeg te tonen op de diverse platforms en demodagen. Frans Koeckhoven van mechanisatiebedrijf Koeckhoven.net kan altijd meer informatie geven.

Ulko Stoll