Organische meststoffen

Voor optimale plantengroei zijn een aantal zaken nodig: water en licht uiteraard en ook essentieel zijn mineralen die toegediend worden middels bemesting. De belangrijkste meststoffen zijn fosfaat, kali en stikstof. Immers die worden toegediend middels kunstmeststoffen. Echter een plant heeft meer nodig dan deze bekende meststoffen. Voordat kunstmeststoffen geïntroduceerd werden bemesting toegediend in de vorm van dierlijke mest en compost. Uiteraard zit hier fosfaat, kali en stikstof in maar daarnaast ook allerlei spore elementen die zeker ook noodzakelijk zijn voor optimale plantengroei.


Interactie

De groeifase waarin de plant verkeert vraagt om specifieke mineralen waarbij de vraag naar de hoeveelheid van de mineralen per fase sterk verschilt. Fosfaat is belangrijk in de fase waarin wortels worden ontwikkeld. Stikstof is belangrijk op het moment dat bladmassa moet worden gemaakt. Dat vraagt om hele specifieke bemesting, met de juiste meststof, in de optimale verhouding op het goede moment.

Ook de interactie met de bodem vraagt speciale aandacht. Waar van oudsher via dierlijke mest een logische interactie met de bodem plaats vond is met de focus op kunstmeststoffen vooral aandacht besteed aan maximale plantengroei en opbrengst. Dat is mogelijk maar het resultaat is dat de bodem als natuurlijk substraat door de jaren heen steeds armer is geworden.


Geleidelijke afgifte

Op dit moment zijn er een aantal interessante ontwikkelingen rond organische meststoffen waarbij en de bodem als weerbaar substraat wordt gestimuleerd en de benodigde mineralen in de juiste verhoudingen op het goede moment aan de plant ter beschikking worden gesteld. DCM is leverancier van organische meststoffen. Michel Jongenelen van DCM geeft aan dat de combinatie van verschillende ingrediënten waaronder druivenpitten, kokos, verenmeel, en vinasse zorgt voor een geleidelijke afgifte van mineralen. Door een uitgekiende mix van de ingrediënten worden de juiste mineralen in de optimale hoeveelheden beschikbaar gesteld aan de plant in een vorm waarin de plant de beste opname kan realiseren. Doordat gebruik wordt gemaakt van organisch materiaal ontstaat er een natuurlijke interactie met het bodemleven.


Geleidelijk

Dit leidt tot een efficiënte opname en tot minder uitspoeling. Laat duidelijk zijn dat elementen die niet opgenomen worden door de plant oplossen in water en uitspoelen. In geval van organische meststoffen zitten elementen vast aan organisch materiaal en komen geleidelijk vrij. Opname door de plant wordt gestuurd door de plantengroei. De groeiende plant neemt elementen op naar behoefte en ontwikkelt zich op basis van de opgenomen elementen. Stikstof is zeer mobiel en wordt makkelijk opgenomen leidt tot makkelijke groei. Echter stikstof maskeert juist door de makkelijke groei diverse gebreken die planten sterker maken. Zoals gezegd is juist stikstof door de grote mobiliteit een element dat makkelijk uitspoelt. Dit leidt tot hoge nitraatgehalten zoals we die in Nederland kennen. De N gebruiksnormen zijn het gevolg van te hoge nitraatgehalten. En zoals het er nu voorstaat gaan de N gebruiksnormen de komende jaren in ieder geval niet omhoog maar zeer waarschijnlijk naar beneden.

De beperking van de N gebruiksnorm, de noodzaak tot verbetering van de bodemkwaliteit maken de zoektocht naar nieuwe manieren van bemesten heel urgent. De mogelijkheden voor organische meststoffen zijn er en kunnen zelfs leiden tot een sterkere plant met meer reserves. Dat deze aanpak een basis is voor een verhaal rond duurzaamheid is niet alleen mooi meegenomen maar is onderdeel van de maatschappelijke verantwoording van de aardbeien en aspergeteelt.