Over ons

Vollegondgroente.net is een actief landelijk telersnetwerk op basis van telerscommitment gericht op vaktechnische kennisuitwisseling. Aangesloten telers hebben een abonnement op de activiteiten van Vollegrondsgroente.net. De thema's die Vollegrondsgroente.net behandeld vallen binnen de kaders van bestendig duurzaam ondernemen. De aangesloten ondernemers zijn de ondernemers die het lef en de ambitie hebben om te telen en over 10 jaar nog steeds willen ondernemen. 

Vollegrondsgroente.net is de opvolging van de studieclubactiviteiten van voorheen de NTS en LTO Groeiservice. Het bereik van Vollegrondsgroente.net is 90% van het Nederlandse areaal in de speerpunt gewassen. De studieclubbegeleiders zijn kind aan huis bij de telers, organisatorisch sterk en hebben nagenoeg volledig inzicht in de ontwikkeling van de gewassen. 

Vollegrondsgroente.net is een netwerk organisatie en kent naast een telersnetwerk een breed netwerk met voorlichting, onderzoek, afzet, toeleveranciers, mechanisatie enz. Het netwerk wordt gefinancierd door telersbijdragen. De demonstratie en onderzoeksprojecten worden door derden gefinancierd waaronder subsidies. De leidende adviseur binnen Vollegrondsgroente.net is SABE gecertificeerd.

Vollegrondsgroente.net initieert onderzoeksprojecten en werkt in de uitvoering samen met allen onderzoeksinstanties in Nederland en België. 

Meer weten: neem gerust contact op of kom langs voor een gesprek over sector ontwikkelingen op de Bollenmarkt 7m in Zwaagdijk-Oost.