Duurzaamheidsadvies

Kennis delen én ontwikkelen voor een duurzame teelt

Voor een toekomstbestendige teelt is het van belang dat kennis wordt vergaard én gedeeld en onderzoek wordt gedaan. Studieclub Vollegrondsgroente.net haalt in het telersnetwerk kennisvragen op, organiseert netwerkbijeenkomsten voor telers en brengt advies uit.

Voor ondernemers is er een interessante regeling vouchers worden aangevraagd voor teeltadvies waarin de adviseurs van Vollegrondsgroente.net kunnen ondersteunen. Vollegrondsgroente.net heeft erkende adviseurs in huis.

Met deze voucher ontvangt u een -persoonlijk- advies laten. Dit advies kan in studieclubverband worden gedeeld. Dat betekent dat telers parallel aan elkaar een zelfde adviesvraag kunnen stellen. Daaruit volgt een persoonlijk advies. Vervolgens kunnen deze adviezen in het netwerk van Vollegrondsgroente.net worden besproken.

0,00 €