Peendag laat uitdagingen zien

De peendag wordt een vaste waarde in de kennisagenda van de peenteler. Jaarlijks op de hoogte blijven van onderzoeken en onderzoeksresultaten en bijpraten met collega's betekent actuele kennis. Kennis die noodzakelijk is om de peenteelt tot een succes te maken. De peendag laat zien dat er uitdagingen zijn maar laat vooral zien dat de gereedschapskist om goede peen te telen er anders uit ziet. Nieuw gereedschap met een eigen gebruiksaanwijzing.


Trichoderma

De inzet van biostimulanten lijkt steeds meer onderdeel te worden van de beheersmogelijkheden in de peenteelt. Ecostyle heeft in 2020 hun product Tri-soil in het proefveld laten zien. Op dat moment weliswaar onder code maar inmiddels heeft Tri-soil een toelating zodat een reguliere toepassing in de peen ter beheersing van schimmelziektes regulier kan worden toegepast. Tri-soil bevat een Trichodermaschimmel die zorgt voor versterking van de plant en concureert met schadelijke schimmels.


Rassen

Op het peenveld hadden twee relatief nieuwe partijen peenrassen ingebracht. Takii en Carosem lieten rassen zien die interessant zijn voor deelmarkten. Opvallend is dat beide bedrijven benaderukken de rassen te selecteren op weerbaarheid.


Water

Water in peen is steeds meer een belangrijk thema. Op de peendag was de dripinstallatie van Broere te zien. Deze liet duidelijk verschillen zien die in droge jaren tot rendement zullen komen. Een interessant object was de toediening van water met een hoog EC. Op diverse plekken wordt grondwater gebruikt voor beregening waarbij de EC hoger is dan 2. Op een dergelijk perceel zijn de gevolgen niet te zien om dat er geen onbehandeld is. Op het proefveld was de mogelijke opgepakt om de verschillen te laten zien. En de verschillen maken duidelijk dat de water met een hoog EC leidt tot groeivertraging. Zelfs een EC hoger dan 1,5 kan al zorgen voor vertraging. Ander onderdeel van watergeven was het gebruik van zaaitape. Een interessante techniek die inmiddels bij veredelingsbedrijven gebruikt wordt om vermeerderingsmateriaal voor de peenteelt te zaaien. Uit de proef die te zien was op het peenveld bleek vooral dat alleen een tape niet voldoende is voor een betere opkomst. De zaaivoor, de zaaimachine en de ondergrond vragen hun eigen bewerking om zaaitape tot een succes te maken. Zaaitape is een interessante techniek die nog meer onderzoek nodig heeft.


De Peendag laat zien dat er uitdagingen zijn en biedt de mogelijkheid om te experimenteren met oplossingen voor deze uitdagingen. De resultaten van de onderzoeken zijn uiteraard niet te zien als de onderzoeken nog lopen maar een resultatendag in de loop van de winter is een logisch vervolg waar ook nieuwe onderzoeksideeën opgedaan kunnen worden. De Peendag wordt dan onderdeel van een vervolgverhaal.