Pioenroos

Op 30 april organiseren Delphy en vakblad 'v/d Grond' een gezamenlijke innovatiedag Pioenroos

Tijd voor Pioen op 30 april 2021

Op vrijdag 30 april 2021 wordt door Delphy en vakblad 'v/d Grond' gezamenlijk de Innovatiedag Pioenroos georganiseerd. Van Aert Flowers BV uit Breda is ons gastbedrijf voor deze dag vol demonstraties en innovatieve objecten.

Van Aert Flowers BV heeft voor deze innovatiedag met verschillende demo's haar percelen met de teelt van Pioenen ter beschikking gesteld. De komende maanden worden vanuit Delphy diverse onderzoeksobjecten aangelegd. Op de Innovatiedag Pioenroos op 30 april zijn deze en andere innovaties in de Pioenroos te bezoeken en toegelicht door de adviseurs en onderzoekers van Delphy.

Vaste onderdelen op deze dag zijn in ieder geval objecten ter bestrijding en voorkoming van verschillende aaltjessoorten en schimmelziekten, vochthuishouding, bemesting, QMS en (duurzame) bestrijding ziekten en plagen. Ontmoet ook de standhouders op de bedrijvenmarkt en is er de mogelijkheid om uw spuitlicentie te verlengen. Plannen voor een vervolgdag in het najaar zijn er in deze samenwerking voor mechanische onkruidbestrijding, grondbewerking, groenbemesters en bewaring pioenroos.

Stuur een email naar J.Jacobs@delphy.nl of E.Buschgens@delphy.nl hoe u kunt deelnemen in de verschillende objecten.

Vanuit 'v/d Grond' zal een speciale pioeneditie van het vakblad verschijnen welke ook u kunt ontvangen. Stuur uw aanmelding naar vdgrond@xplant.nl.