Proef sensoren weersbestendige broccoli

In het verlengde van het project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij 10 broccolitelers in Noord-Holland Fieldmate sensoren geïnstalleerd. De telers kunnen via een bijbehorende app inzicht krijgen in de hoeveelheid neerslag, het perceel- en gewasklimaat en de bodemtemperatuur op een specifiek perceel.

Broccoli is een gevoelig product voor schimmels, plagen en het klimaat. Door inzet van digitale technologieën kunnen telers meer inzicht krijgen in het gewas en de bodem. De sensoren helpen bij het beter plannen en uitvoeren van teeltwerkzaamheden zoals gewasbescherming, bemesting en irrigatie en geven actuele informatie over het gewas en de bodem.

De gemeten data wordt in de SmartFarm app gecombineerd met berekende data en data van externe bronnen. Hiermee biedt dit systeem onder andere ook inzicht in de instraling van de zon, de windsnelheid, windrichting en windvlagen van het perceel.

Op basis van de gemeten en verwachte temperatuur en luchtvochtigheid wordt bepaald in welke mate er sprake is van een infectierisico. Dit wordt per ziekte uitgelicht in de ziektedruktool, waarbij ook direct meer informatie en uitleg wordt gegeven over de kans op infectie. Op basis van deze informatie kan preventief worden gehandeld om het gewas optimaal te beschermen, terwijl tegelijkertijd ook overmatige inzet van gewasbeschermingsmiddelen wordt voorkomen.

Binnen het project Weersbestendige broccoli is al een aantal proeven gedaan met verschillende sensoren die zijn gemonitord door Vertify. Deze resultaten worden gedeeld met de 18 deelnemende broccolitelers in dit project.

Doelstelling van de proef is om te kijken hoe telers deze technologie zelf praktisch toe kunnen passen in hun bedrijfsvoering. Daarnaast verder te kijken naar toekomst van de toepasbaarheid van "Internet of Things" sensoren en big data als tools voor teeltoptimalisatie in de vollegrondsgroenteteelt. De proef zal de komende drie jaar worden begeleid door Vollegrondsgroente.net. Karsten Rienstra van Apps for Agri begeleidt de telers met advies en monitoring.

Meer informatie

Lees hier meer over het project weersbestendige broccoli
Meer informatie over de sensoren kunt u vinden op www.smartfarm.nl
Wilt u meer informatie over het project? Neem contact op met Erna Steenhuis via e.steenhuis@vollegrondsgroente.net telefonisch te bereiken via 06-20583487