Registreer uw verjaagacties in FaunaSpot!

Het is belangrijk dat, naast de jager, ook de grondgebruiker de acties om faunaschade te voorkomen registreert in FaunaSpot. Via de FaunaSpot-app kunnen alle preventieve maatregelen, verjagingsacties en nestbehandeling die de grondgebruiker zelf uitvoert snel en makkelijk geregistreerd worden. Met deze registraties bouwen we met elkaar een database op. Zo wordt duidelijk welke maatregelen de grondgebruiker al neemt om schade te voorkomen en kan ook de noodzaak voor het uitvoeren van beheer en schadebestrijding onderbouwd worden. Niet onbelangrijk is ook dat deze registraties als onderbouwing voor een aanvraag tot schadevergoeding kunnen dienen.


Data

De oproep aan alle vollegrondsgroentetelers is om te gaan registreren in FaunaSpot. We hebben data nodig om te laten zien wat we al doen en voor de onderbouwing van schadebestrijding. De registraties, of juist het ontbreken daarvan, is nu actueel omdat de schadebestrijding van de vrijgestelde soorten (o.a. houtduif, kraai, kauw, ekster) binnenkort afgelopen kan zijn vanwege een gebrek aan onderbouwing. We doen er op dit moment alles aan om daarvoor een passende (financiele) oplossing te zoeken, maar jullie kunnen ons daarmee helpen door te gaan registreren (Faunaregistratie met FaunaSpot - Faunaregistratie app)!


Een ding is duidelijk, we zullen de komende periode structureel gegevens moeten gaan verzamelen, niet alleen over optredende schade, maar ook over de inzet van preventie. Wij vragen jullie daarom om alle acties om schade te voorkomen te registreren in FaunaSpot.