Rekentool organische stofbalans en -beheer

Organische stofbalans en -beheer met hulp van rekentool RothC.
Door onderzoekers van WUR/LBI is in de projecten PPS Bodembeheer en Slim Landgebruik gewerkt aan een rekentool die inzicht geeft in de opbouw van organische stofbalans. Die rekentool is nu in de fase van uittesten en verbeteren. Focus ligt op akkerbouw en de studenten van Aeres zullen zich dan voornamelijk richten op vollegrondsgroenteteelt. Ondersteunende data systemen als farmweb en rvo zullen worden gebruikt.

Vraag van de telers is in hoeverre het onderwerken van gewasresten bijdraagt aan de OS in de bodem en uiteindelijk ook aan de koolstofvastlegging in relatie tot carboncredits of andere beloningssystemen via kpi's en duurzaamheidscertificering. En uiteraard aan een vruchtbare bodem op langere termijn. Gevaar dat om de hoek kijkt is dat de biobased economy ook aast op gewasresten om dit als "restroom" te verwaarden met een nieuw product. Dit is niet wenselijk want dan wordt de kringloop van nutriënten verbroken en de bodem beroofd van waardevolle voeding.

Opzet en planning 2022

Maart - april Studenten van Aeres Hogeschool gaan in maart 2022 aan de slag met de opdracht op 10 - 15 bedrijven uit het netwerk van vollegrondsgroente.net. Telers worden bevraagd door 2 studenten in keukentafelgesprekken en leveren data aan. 
April : Workshop.  Werkt de rekentool, hoe werkt de rekentool, zijn er witte vlekken, aanvullende wensen vanuit de telers, etc. Studenten geven diverse scenario's voor OS opbouw door toepassen van maatregelen op basis van de rekentool. 
Eind juni: Presentatie van studenten aan telers

Over de RothC-tool

De praktijktool Bodem C is een praktische, gebruiksvriendelijke tool die ondernemers/adviseurs kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in het effect van huidig en toekomstig (bodem) koolstofmanagement. De tool geeft inzicht in de koolstof aan (gewasresten, organische bemesting, compost, groenbemester) -en afvoerstromen (mineralisatie) op perceels -en bedrijfsniveau, berekent de CO2 vastlegging en de totale koolstofbalans, en geeft de trend in het organische stofgehalte over de tijd weer. De tool kan verschillende toekomstscenario's doorrekenen, waardoor er getest kan worden op welk perceel, en met welke maatregelen de meeste winst te behalen valt in termen van koolstofvastlegging.

Wie kunnen er meedoen? 

Abonnees van Vollegrondsgroente.net kunnen meedoen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor gebruik van de RothC-tool moet o.a. het OS % en het lutum% worden ingevoerd; de Eurofins analyse is geschikt. Telers die de Albrecht-analyse hanteren kunnen meedoen, mits zij aanvullend ook OS en lutum laten analyseren. 

Meld hier aan